۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۱۱:۳۷ ق٫ظ

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح شده در این کتاب میزان رابطه و تعامل فرهنگ‌های ملی و بومی با فرهنگ جهانی می‌باشد. در همین راستا مطالب کتاب، خوانندگان را به تاثیر نقش فناوری‌های مدرن و ارتباطات جدید و میزان تاثیر این موارد بر اندیشه، اعتقادات و ظاهر انسان‌ها در نقاط مختلف جهان متوجه

جهانی‌شدن فرهنگ به چه معنا است؟

«به سوی فهم جهانی‌شدن فرهنگ» توسط انتشارات مرکز ملی ترجمه در قاهره به عربی ترجمه شد و به چاپ رسید.

پل هوبر در سیصد صفحه از این کتاب می‌کوشد مفهوم فرهنگ و مسئله مهم جهانی شدن را به خواننده معرفی کند. «فرهنگ جهانی»، «ارتباطات جهان‌شمول، مدیا و فناوری»، «جهانی‌شدن و فرهنگ جهان‌شمول»، «جهانی شدن و جنگ فرهنگی» و همچنین «جهانی‌شدن و جهان _ وطنی» عناوین هفت فصل این کتاب را تشکیل می‌دهد که هریک به بعدی از ابعاد مسئله جهانی شدن فرهنگی اشاره دارد و سعی دارد با بسط و توضیح آن برای مخاطبان مشکلات و ایرادهای مسئله جهانی شدن را بیش از پیش روشن کند.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح شده در این کتاب میزان رابطه و تعامل فرهنگ‌های ملی و بومی با فرهنگ جهانی می‌باشد. در همین راستا مطالب کتاب خوانندگان را به تاثیر نقش فناوری‌های مدرن و ارتباطات جدید و میزان تاثیر این موارد بر اندیشه، اعتقادات و ظاهر انسان‌ها در نقاط مختلف جهان متوجه می‌کند.

تاکید مولف در این کتاب بر پیچیده بودن مفهوم جهانی‌شدن فرهنگ می‌باشد. همچنین در این کتاب آمده است که تمامی فرهنگی‌هایی که در جهان وجود دارند، هر اندازه هم که توانا باشند و از قدرت مقابله خوبی‌ علیه فرهنگ جهانی‌شدن برخوردار باشند، باز هم مقداری از این فرهنگ تاثیر پذیرفته‌اند و نمی‌توان گفت که امروز در دنیا فرهنگی وجود دارد که به هیچ وجه تحت تاثیر قرار نگرفته باشد و کاملا اصیل باقی مانده است.  

شایان ذکر است که پل هوبر استاد پژوهش‌های انسان‌شناسی است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در زمینه اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی و مدرک دکتری فلسفه می‌باشد.

از طلعت شایب مترجم کتاب مذکور نیز تاکنون نزدیک به سی کتاب ترجمه شده است. «مرزهای آزادی اندیشه»، «برخورد تمدن‌ها» و «جنگ سرد فرهنگی» عناوین برخی از کتاب‌هایی هستند که توسط وی به عربی ترجمه شده است.   

 

زمان انتشار : 1391-03-01