۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۷:۰۷ ق٫ظ

سومين انتخابات مجالس استاني و شهرداريها (شوراهاي شهر و شهرداريها) آفريقاي جنوبي كه سومين دروه آن پس از انقلاب ضد تبعيض نژادي اين كشور از صبح چهارشنبه آغاز شده، به سنگ محك ديگري براي اعتبار مردمي حزب حاكم كنگره ملي (اي ان سي) تبديل شده است

حزب حاکم آفریقای جنوبی و سومین انتخابات مجالس استانی این کشور

23 ميليون نفر از جمعيت 49 ميليوني اين كشور پيشتر براي شركت در اين انتخابات كه به تعيين واجدان تصدي 9 هزار كرسي شوراهاي شهر و 278 شهردار و 9 نخست وزير استانهاي اين كشور مي انجامد، ثبت نام كرده بودند.

آنها قرار است اين افراد را از ميان بيش از 53 هزار نامزد حزبي از ميان 120 حزب رسمي كشور انتخاب كنند؛ احزابي كه هر يك در طول تاريخ سياسي اين كشور به دليل تحولات سياسي و اقتصادي و اجتماعي از اعتبار خاص برخوردار بوده و هستند.

بزرگترين اين احزاب، حزب حاكم كنگره ملي (اي ان سي ) به رهبري جيكوب زوما رييس جمهوري اين كشور است. وي در طول تاريخ 16 ساله پس از انقلاب ضد تبعيض نژادي اين كشور در سال 1994 (1373) هر بار در انتخابات پارلمان حزبي و مجالس استاني اكثريت را از آن خود داشته است.

از آنجايي كه نتيجه اين انتخابات براي احزاب اين كشور بسيار مهم و تعيين كننده است، لذا هر يك از آنها به نتيجه آن كه شنبه آينده اعلام عمومي مي شود، چشم دوخته اند بويژه آنكه اين نتيجه براي خود اي ان سي نيز بسيار حياتي است.

شواهد نشان مي دهد كه رقابت اصلي در اين انتخابات همچون گذشته همچنان ميان حزب حاكم كنگره ملي آفريقا (اي ان سي) به رهبري 'جيكوب زوما' رييس جمهوري و رييس حزب و حزب ائتلاف دموكراتيك (دي اي) به رهبري خانم 'هلن زيله' نخست وزير سفيد پوست استان كيپ غربي و شهردار كيپ تاون كه شهردار نمونه سال گذشته جهان نيز بود، است.

مردم اين كشور از ابتداي پيروزي انقلابشان هرسال به اي ان سي به عنوان يك حزب رأي دادند و براي 16 سال بعد از اين انقلاب، براحتي شاهد عملكرد آن در جنبه هاي مختلف سياسي و اقتصادي و فرهنگي بوده اند.

همچنين شواهد نشان مي دهد كه همين مردم، امروزه در عصر تحولات اقتصادي جهاني بتدريج به عقلانيتي رسيده اند كه ديگر به عملكرد سياسي احزاب حتي به اي ان سي نيز كاري نداشته بلكه به بازده اقتصادي سياستهاي كلان آنها و رهبرانشان توجه دارند.

مستندات اجتماعي حاكي از آن است كه به عنوان مثال حزب اي ان سي 94 ساله كه رهبري اوليه و معنوي آن را 'نلسون ماندلا' رهبر مبارزات ضد تبعيض نژادي اين كشور و جهان برعهده دارد، در انتخابات پارلماني سال 2009 (1388) اين كشور براي نخستين بار نتوانست اكثريت مطلق آن يعني 66/66 درصد را از آن خود كند و لذا با اخذ 65 درصد آراي آن انتخابات، اعتبار عمومي قبلي خود را از دست داده بود.

امروز نيز پيش بيني هاي اجتماعي در اين كشور حاكي از آن است كه اي ان سي در اين انتخابات مجالس استاني نيز كه سومين آن بعد از انقلاب اين كشور است بازنده باشد.

البته نه بدان معني كه مردم كاملاً از اين حزب روي برگردانده باشند بلكه عملكرد سياسي و اقتصادي پنج سال گذشته اين حزب به گونه اي بوده كه اين حزب بتدريج مي رود تا طرفداران سنتي خود را از دست بدهد.

به گزارش ايرنا به نقل از مردم حاضر در چند جايگاه رأي گيري امروز، ملاكهاي رأي دهي مردم در اين دوره انتخابات نسبت به انتخابات گذشته تغيير يافته و آنها اين بار بيشتر ميزان عملكرد نامزدها در دوره تصدي گري آنها براي ارائه خدمات اساسي دولتي به مردم از قبيل برق، مسكن و آب آشاميدني و خدمات عمومي و رفاهي و نيز ميزان تأثيرگذاري اين خدمات در وضع اقتصادي كشور را ملاك شايستگي آنها مي دانند.

همچنين نكته قابل توجه در مشاهدات امروز ايرنا، حضور پررنگتر از گذشته سفيد پوستان در مراكز رأي گيري و اقبال بيشتر مردم به احزاب سفيد پوست بويژه دي اي و حتي حزب سفيدپوستان افراطي جبهه آزادي (اف اف پلاس) بود كه در انتخابات قبلي اين كشور رأي چنداني نمي آوردند.

 

در ضمن آمار رأي دهندگان سياهپوست در انتخابات اين دوره اين كشور كه به طور سنتي به اي ان سي رأ‌ي داده و مي دهند، نيز در مقايسه با دوره هاي قبل كاهش يافته است.

اين بدان معناست كه حزب حاكم اي ان سي بتدريج اعتبار خود را همچون انتخابات دوسال گذشته از دست مي دهد و به محاق مي رود و آنچه كه براي مردم اين كشور اعم از سياه و سفيد كه بيش از 13 درصد اين كشور نيز نيستند، عملكرد افراد است نه كاردكرد حزبي آنها.

به اعتقاد تحليلگران، مردم دريافته اند كه اعضاي اين حزب حاكم، بويژه در ر‌أس حرم آن به حدي فربه شده اند كه ديگر توجهي به بدنه و قاعده اين حرم ندارند و لذا بر اساس سنتهاي اجتماعي و الهي هرگاه قاعده حزب نتواند رأس را حمايت كند، رأس حرم نيز شايد در كوتاه مدت بتواند با ترفندهاي سياسي به نحوي به حيات خود ادامه دهد اما در دراز مدت محكوم به شكست حتمي خواهد بود.

نمونه اي از اين طرفند هاي سياسي، اقدام دوم بهمن ماه گذشته رييس جمهوري آفريقاي جنوبي در مراسمي براي تبليغ پيروزي نامزدهاي حزب حاكم در انتخابات مجالس استاني در 'امتتوا' در استان كيپ شرقي بود.

جيكوب زوما در آن روز در اقدامي غيرمنتظره در جريان يك سخنراني، رأي به حزب حاكم كنگره ملي آفريقا (اي ان سي) را رأي به خدا و رأي به احزاب مخالف را رأي به شيطان خوانده بود.

وي، سه روز بعد از آن نيز دارندگان كارت عضويت اي ان سي را متبرك خوانده بود و در سخناني در همان استان رأي به غير عضو اي ان سي را رأي به اهريمني خواند كه مردم را با چنگال خود در آتش مي پزد.

رييس جمهوري و رييس اي ان سي حتي از همه مبارزان سابق دوره تبعيض نژادي و اعضاي سابق اي ان سي خواسته بود تا زمان مرگ، بر وفاداري شان به حزب پايبند باشند چراكه اين حزب بايد تا زمان قيام حضرت مسيح همچنان در كشور حاكم و استوار بماند.

اين قبيل اظهارات رييس جمهوري در آن ايام، موجي از طوفان خشم سياسي در ميان همه احزاب سياسي و شوراي كليساهاي اين كشور عليه او و حزب حاكم ايجاد كرده بود؛ به گونه اي كه همه آنها متحد القول از زوما خواسته بودند از همه احزاب در نزد افكار عمومي عذرخواهي كند.

در هر حال؛ همانگونه كه گفته شد طبق سنت هاي تغيير ناپذير اجتماعي و الهي كه از جمله در قرآن كريم آمده است 'ولا تجدوا لسنته الله تبديلا' و براساس عملكرد سياسي و اقتصادي اين حزب، بعيد به نظر مي رسد كه اين حزب بتواند در اين كشور همچنان حاكم بماند.

بر همين اساس نيز بعيد نيست كه اي ان سي در انتخابات امروز و انتخابات بعدي قافيه را به ديگر احزاب رقيب نبازد و همين باخت به نقطه عطفي در تاريخ سياسي و اجتماعي آفريقاي جنوبي تبديل نشود.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-01