۱۳۹۷/۰۳/۰۱
۵:۵۴ ب٫ظ

ميزان خسارت هاي وارده به سرمايه گذاران در بازارهاي مالي امارات طي هفته گذشته بالغ بر 3 ميليارد و 170 ميليون درهم بود.

خسارت3.17 میلیارد درهمی بازارهای مالی امارات

حجم خسارت‌هاي وارده به بازارهاي مالي امارات متحده عربي طي هفته گذشته از مرز 3 ميليارد و170 ميليون درهم گذشت.

، در پي كاهش شديد شاخص سهام در بازارهاي مالي امارات طي هفته گذشته ميزان خسارت هاي وارده به سرمايه گذاران در بورس هاي دوبي و ابوظبي افزايش يافت.

ميزان خسارت هاي وارده به سرمايه گذاران در بازارهاي مالي امارات طي هفته گذشته بالغ بر 3 ميليارد و 170 ميليون درهم بود.

شاخص سهام در بازارهاي مالي امارات طي هفته گذشته بيش از 1.38 درصد كاهش يافت و بيش از 670 ميليون و 238 هزار سهم به ارزش 4 ميليارد و 498 ميليون درهم طي هفته گذشته در بازارهاي مالي دوبي و ابوظبي داد و ستد شد.

 

زمان انتشار :‌ 1390-01-01