۱۳۹۷/۰۲/۱۷
۹:۳۹ ب٫ظ

امام جمعه اهل سنت جاسك تصريح كرد:يكي از توطئه هاي اخير دشمنان اسلام براي انحراف اذهان عمومي بيان اين مطلب است كه ايران از قيام هاي شيعه حمايت مي كند، اين در حالي است كه ايران اسلامي حامي ملتهاي مسلمان و غير مسلمان است و هيچگاه در صدد گسترش شيعه به تنهايي نبوده است بلكه همواره به

در بحرین شیعه و سنی در کنار هم علیه حاکم این کشور قیام می کنند

جاسك-امام جمعه اهل سنت جاسك گفت:در بحرين شيعه و سني در كنار هم عليه حاكم اين كشور قيام مي كنند و در ميدان لولو منامه كه توسط مزدوران تخريب شد، شيعه و سني در كنار هم عليه حاكمان وابسته به غرب شعار مي دادند و خون شيعه و سني در كنار هم ريخته شد.  

شيخ محمد عقيل شيهك زهي يكشنبه ، ضمن محكوم كردن كشتار مردم بحرين افزود: ظلم حاكمان بحرين بر سر شيعه و سني است اما دشمن اينطور وانمود مي كند كه گويا فقط شيعيان هستند كه عليه حاكم بحرين قيام كرده اند.

امام جمعه اهل سنت جاسك تصريح كرد:يكي از توطئه هاي اخير دشمنان اسلام براي انحراف اذهان عمومي بيان اين مطلب است كه ايران از قيام هاي شيعه حمايت مي كند، اين در حالي است كه ايران اسلامي حامي ملتهاي مسلمان و غير مسلمان است و هيچگاه در صدد گسترش شيعه به تنهايي نبوده است بلكه همواره به فكر اعتلاي امت اسلامي و مردم آزاده دنيا است.

وي ادامه داد: در جريان قيام مردم بحرين عليه حاكم آن، دشمن با القاي اين مطلب كه در بحرين دعواي بين شيعه و سني است سعي در ايجاد تفرقه دارد و لازم است مردم هوشياري خود را حفظ كنند .

شيهك زهي در پايان گفت:ملل مسلمان بايد بدانند كه دشمن بيكار ننشسته است، شما مي بينيد كه مردم مسلمان جهان ، انقلاب شكوهمند اسلامي ايران را به رهبري امام راحل و مقام معظم رهبري الگوي خود قرار دادند و يك انقلاب اصيل با ماهيت ضد استكباري در دنيا راه انداختند، در تونس، مصر، ليبي، يمن و بحرين قيامهاي اسلامي شكل گرفت و دشمنان اسلام را دچار سرگرداني كرد.

 

زمان انتشار :  1390-01-21