۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۱۱:۲۷ ق٫ظ

'علي فيصل' مسؤول جبهه دموكراتيك جنبش آزادي‌بخش فلسطين در لبنان ضمن تشريح بندهاي پيمان‌ آشتي ميان حماس و جنبش آزادي بخش فلسطين(فتح)،گفت: ما بر تشكيل سريع دولت و ارگان هاي رسمي آن به منظورر طرح يك برنامه سياسي و بررسي اين مسايل تأكيد و اصرار داريم.

دولت فلسطینی هرچه سریع تر باید تشکیل شود

مسؤول جبهه دموكراتيك جنبش آزادي‌بخش فلسطين در لبنان در مصاحبه با خبرنگار ايرنا در جنوب لبنان گفت: آشتي ملي كه ميان حماس و فتح انجام گرفت، آرزوي مردم فلسطين بود و تحركات مردمي به ويژه تحركات جوانان در 'غزه' و 'كرانه باختري رود اردن' و همچنين فلسطينيان در لبنان،‌ گروههاي فلسطيني را به سوي پايان دادن به انقسام و بازگشت به وحدت ملي فرا مي خواند.

وي افزود: ما به عنوان جبهه دموكراتيك، اين پيمان را كه به تفرقه ميان گروههاي فلسطيني پايان داد، امضا كرده و مورد تأييد قرار داديم ولي پيرامون آن حرف هايي داريم كه بايد مورد توجه قرار گيرند تا بدين ترتيب وحدت ملي در ميان گروههاي فلسطيني پايدار بماند.

علي فيصل تصريح كرد: مسئله اول در اين آشتي اين است كه در آن به 'عهدنامه همبستگي ملي' كه تشكيل دولت مستقل فلسطيني به مركزيت قدس شريف در سراسر سرزمين هاي اشغالي سال 1967، حق بازگشت فلسطيني هاي آواره به سرزمين خود و ترسيم استراتژي مقاومت سياسي و ديپلماسي را به رسميت شناخته بود، اشاره اي نشده است.

اين مقام فلسطيني ادامه داد: مسئله ديگري كه در آشتي ملي به آن توجه نشده اين است كه نمي شود يك ملت داراي دو قانون انتخابات باشد، يكي متعلق به سازمان آزاديبخش فلسطين و ديگري متعلق به حكومت خود گردان فلسطين.

علي فيصل گفت: قانون انتخابات نزد حكومت خودگردان فلسطين بر اساس قانون نسبيت براي انتخابات مجلس ملي در نظر گرفته شده است، درحالي كه انتخابات مجلس تشريعي كه در كرانه باختري رود اردن، غزه و قدس حكمفرماست، بر اساس قانون نسبيت آميخته بين 75 درصد و 25 درصد بنيان گذاشته شده است و اين امر ممكن است باعث ايجاد اختلاف مجدد ميان گروههاي فلسطيني شود.

وي تصريح كرد: مسئله ديگري كه در رابطه با آشتي ملي ميان حماس و فتح در مورد آن حرف داريم، مدت زمان در نظر گرفته شده براي برگزاري انتخابات است؛ ما پيشنهاد داديم كه مدت زمان يك سال زياد است و اين مدت به شش ماه كاهش يابد؛ اين پيشنهاد ما به دليل هراس از دخالت هاي عوامل بين المللي و منطقه اي در اين مدت و ضربه زدن به اجراي اين پيمان است.

علي فيصل ادامه داد: ما نيز پيشنهاد داديم كه دولت از افراد و شخصيت هاي مستقل تشكيل شود و بدين گونه تقسيم كار در دولت ميان حماس و فتح به طور مساوي انجام گيرد و در فاصله زماني معيني نسبت به تعيين نخست وزير، وزراي دولت و قانون انتخابات جديد تصميم گيري شود.

اين مقام فلسطيني در پاسخ به اين سؤال كه عنوان كردن اين طرح ها ممكن است باعث تضعيف پيمان شود، ادامه داد: اين نكات باعث تضعيف آشتي ملي ميان حماس و فتح نمي شود بلكه با اجرايي كردن اين پيشنهادات، وحدت ملي خود را در برابر دخالت هاي داخلي و عربي تقويت مي كنيم.

 

علي فيصل در پاسخ به اين سؤال كه آيا آشتي ملي بر گروههاي فلسطيني به خصوص حماس تأثير داشته است، گفت: اين پيمان بر موضع كليه گروههاي فلسطيني تأثير خواهد گذاشت ولي اين به معناي نزديكي به مواضع كميته چهارگانه بين المللي در حل مسئله فلسطين نيست و ما با شرط هاي اين كميته مبني بر اعتراف رسمي به موجوديت رژيم صهيونيستي مخالف هستيم.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در جريان آشتي ميان حماس و فتح به اين جزئيات نيز اشاره شده نيز تصريح كرد: در جريان آشتي ميان حماس و فتح به اين مسايل اشاره نشده است؛ از اين رو ما بر تشكيل سريع دولت و ارگان هاي رسمي آن به منظور طرح يك برنامه سياسي و بررسي اين مسايل تأكيد داريم.

مسؤول جبهه دموكراتيك جنبش آزادي‌بخش فلسطين درخصوص ترسيم سياست دولت جديد هم گفت: اين مسئله طبق تجربه 'پيمان مكه' قابل حل است؛ بدين معنا كه سازمان آزادي بخش فلسطين و 'محمود عباس'، پرونده مذاكرات صلح را بر عهده مي گيرند و دولت فلسطين به رياست حماس و 'اسماعيل هنيه' به مسايل اجتماعي، امنيتي ‌ و خدماتي مردم رسيدگي مي كند.

وي افزود: بعد از امضاي پيمان آشتي بايد به اصل گفتگو ميان گروههاي فلسطيني باز گرديم تا بدين ترتيب از مسايل گذشته فاصله بگيريم.

علي فصيل تصريح كرد: ضرورت هاي فلسطيني - عربي ما را به برگزاري اين گفتگوها دعوت مي كند چرا كه در جلوي راه خود مسايل مهمي داريم كه به تنهايي قابل حل نيستند و بايد همگي در حل اين مسايل شركت كنند.

 

زمان انتشار : 1390-01-02