۱۳۹۷/۰۳/۰۱
۸:۴۳ ب٫ظ

قائم مقام سفارت سومالي در ايران گفت: براي سران سياسي كشورهاي در حال جنبش راهي غير از تمكين به خواست ملتهاي مسلمان وجود ندارد.

دیپلمات سومالیالیی: راهی غیر از تمکین به خواست ملتهای مسلمان وجود ندارد

'خليفه موسي' روز جمعه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: درگيري و كشتار مردم بيگناه، خرابي و ويراني نتيجه خوبي ندارد و در اين راستا مردم متضرر مي شوند.
وي با تاكيد بر لزوم گفت وگو و مفاهمه بين سران جنبشهاي بيداري كشورهاي منطقه و رژيمهاي حاكم اظهار داشت: اين حاكميتها بايد با پرهيز از كشتار مردم راهي براي تفاهم با مردم مسلمان بيابند.
او گفت: ملتهاي مسلمان بعد از چندين دهه فشار و ظلم اكنون ديگر تحمل ظلم و ستم را ندارند.
اين ديپلمات آفريقايي افزود: راه حلي غير از تحقق خواست مردم وجود ندارد لذا بايد در ساختار حكومتي ملتهاي تحت ستم تغيير ايجاد شود.
قائم مقام سفارت سومالي افزود: يك تحول جهاني در منطقه در حال رخ دادن است و سران عرب بايد خود را با اين تغيير اجتماعي و سياسي تطبيق دهند.
خليفه موسي همچنين بر حق ايران در دفاع از مرزهاي سرزميني، عقيدتي و نيز تداوم پيشرفتهاي علمي و هسته اي تاكيد كرد.
وي اظهار داشت: ايران كشور اسلامي بزرگي است و داراي منافع خود است همانطور كه ديگر كشورها همسايه دارند و مردم آن داراي اهدافي هستند و از اهداف خود دفاع مي كنند.
50 سفير و نماينده سياسي كشورهاي مختلف مقيم تهران در آييني به دعوت سازمان منطقه آزاد اروند خرمشهر از جنوب خوزستان ديدار كردند.

 

زمان انتشار : 1390-01-01