۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۵:۵۶ ب٫ظ

سندي كه مركز فضايي روسيه منتشر كرد، نشان داد كه زين العابدين بن علي از سال‌ها قبل ستاره‌اي را براي خود خريداري كرده است.

دیکتاتور تونس یک ستاره آسمانی خریده است!

یك سند منتشره از سوي مركز فضايي روسيه با اعلام خبر خريداري يك ستاره از سوي رئيس جمهور مخلوع تونس، بار ديگر از جنون خودبزرگ بيني وي پرده برداشت!

به نقل از سايت اينترنتي فلسطين پرس، به نظر مي‌رسد كه زمين و هر آنچه كه بر روي آن است طمع زين العابدين بن علي، رئيس جمهور مخلوع تونس را ارضا نكرده است و هنوز جنون خود بزرگ بيني بن علي كه 23 سال حكومت را در دست داشت، به قوت خود باقي است و اين جنون تا آسمان نيز رفته است.

سندي كه مركز فضايي روسيه منتشر كرد، نشان داد كه زين العابدين بن علي از سال‌ها قبل ستاره‌اي را براي خود خريداري كرده است.

راديو اكسپرس اف.ام اعلام كرد كه كميته ملي حقيقت ياب در خصوص اموال نامشروع بن علي و خانواده‌اش به اين سند نادر در يكي از دفاتر وي دست يافته است.

 

زمان انتشار : 1390-02-04