۱۳۹۷/۰۱/۲۵
۳:۱۴ ب٫ظ

بوتفليقه 74 ساله 12سال است كه برمسند قدرت در الجزاير تكيه زده است. از زمان منع اسلامگرايان از مشاركت در قدرت (پارلمان و دولت) از ابتداي دهه هفتاد ارتش نقش بسيار مهمي در الجزاير بازي مي‌كند.

رئیس جمهور الجزایر از انجام اصلاحات سیاسی در این کشور سخن گفت

رئيس جمهور الجزاير اعلام كرد، از پارلمان اين كشور خواهد خواست، اصلاحات سياسي در كشور را كه شامل بازنگري در قانوني اساسي، گسترش دموكراسي و آزادي مي‌شود، با جديت دنبال كند.

به نقل از الجزيره، "عبد العزيز بوتفليقه " روز گذشته با سخنراني براي ملت الجزاير گفت كه براي تحكيم و تقويت دموكراسي پارلماني و مستقل بودن بيش از پيش نمايندگاني كه در پارلمان اين كشور حضور مي‌يابند، قانون اساسي را اصلاح خواهد كرد و در اين باره كميته‌اي حقوقي كه در آن نمايندگان جناح‌ها و جريان‌هاي سياسي فعال حضور داشته باشند، تشكيل خواهد داد.

تغييرات و اصلاحاتي كه بوتفليقه از آن سخن گفت، بازنگري در قانون انتخابات و احزاب و توسعه و گسترش حقوق سياسي زن و حقوق بشر و آزادي مطبوعات و رسانه‌ها را دربرمي‌گيرد.

همچنين قرار است،‌ از پس تمام احزاب در پارلمان اين كشور حضور داشته و مشاوره‌هاي لازم براي تدوين سيستم انتخاباتي جديد را ارائه دهند.

به گفته صاحبنظران اين اقدامات توسط بوتفليقه براي جلوگيري از وقوع انقلابي مشابه انقلاب‌هاي عربي در تونس و مصر و ليبي اتخاذ شده است.

بوتفليقه 74 ساله 12سال است كه برمسند قدرت در الجزاير تكيه زده است. از زمان منع اسلامگرايان از مشاركت در قدرت (پارلمان و دولت) از ابتداي دهه هفتاد ارتش نقش بسيار مهمي در الجزاير بازي مي‌كند.

 

زمان انتشار : 1390-02-01