۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۲:۳۰ ب٫ظ

نعیمه معمری: باید از روشنفکری ترسید که به خاطر ترس و گرسنگی و آوارگی مجبور شده است جزئی از یک نظام فاسد شود و از مقام و منصب خود برای تعدی از قانون استفاده کند.

رابطه روشنفکران و احزاب سیاسی در الجزائر

روشنفکران و اهل قلم هر کشوری به لحاظ اهمیت خاصشان در زمینه جهت‌دهی افکار عامه مردم از اهمیت خاصی برخوردار هستند. در الجزائر نیز روشنفکران و اهل قلم موضع‌های متفاوتی نسبت به احزاب سیاسی موجود در کشور خود دارند و از دهه هشتاد که این کشور شاهد حضور و بروز احزاب راست‌گرا و چپ‌گرای متفاوت و عدیده‌ای بوده است، این روشنفکران هر یک بسته به دیدگاه‌های خاص خود به سمتی گرایش داشته‌اند. جزیره نت با برخی از این روشنفکران و اهل قلم الجزائری گفتگو کرده و نظرات آن‌ها را در این زمینه جویا شده است.

زهور ونیسی اولین زن نویسنده الجزائری و اولین وزیر الجزائر معتقد است که پس از انقلاب تحریر در این کشور زمینه به شکلی فراهم شد که نویسندگان بیش از پیش به احزاب مختلف بپیوندند و آراء و نظرات خود را در نوشته‌هایشان بیان کنند. او معتقد است این دسته از نویسندگان با شرکت در این احزاب به شکلی در بازسازی و آبادانی کشور خود سهیم بوده‌اند. زهور ونیسی در ادامه گفتگوی خود با جزیره نت به اهمیت حضور جوانان در عرصه‌های سیاسی اشاره کرد و گفت که کشور ما به نیروهای تازه و جوانان نیازمند است تا این سرزمین را از رکودی که به آن دچار شده است برهانند و نقش مهم خود را در این زمینه ایفا کنند.

نعیمه معمری داستان‌نویس نیز به اهمیت حضور روشنفکران در احزاب مختلف اشاره می‌کند و نگرانی خود را نسبت به روشنفکران غیرمتعهد این گونه بیان می‌کند که باید از روشنفکری ترسید که به خاطر ترس و گرسنگی و آوارگی مجبور شده است جزئی  از یک نظام فاسد شود و از مقام و منصب خود برای تعدی از قانون استفاده کند.

مولود فرتوتی نویسنده الجزائری نیز به جزیره نت گفت که باید به اختلافات موجود در افراد مختلف احترام بگذاریم و سعی کنیم در مسائل بزرگ کشور با هم به تفاهم برسیم. او معتقد است که یک دولت تنها با خواسته‌های افراد ساخته نمی‌شود بلکه با مشارکت افراد مختلف یک جامعه است که یک دولت برپا می‌شود. 

 

 

زمان انتشار : 1391-03-02