۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۵:۳۳ ق٫ظ

'سرژ سركيسيان' رييس جمهوري ارمنستان در ديدار 'محمدرضا شيباني' معاون خاورميانه و مشترك المنافع وزارت امور خارجه ايران، بر لزوم توسعه روابط با ايران تاكيد كرد.

رییس جمهوری ارمنستان بر لزوم توسعه روابط با ایران تاکید کرد

سركيسيان عصر جمعه در اين ديدار از روند اجراي طرح هاي اقتصادي و صنعتي دو كشور ابراز رضايت و خرسندي كرد.

سركيسيان آمادگي كشورش را براي رفع موانع پيش روي همكاري ها و گسترش همه جانبه مناسبات را مورد تاكيد قرار داد.

رييس جمهوري ارمنستان ضمن ابراز خرسندي از دريافت پيام 'محمود احمدي نژاد' رييس جمهوري اسلامي ايران كه توسط شيباني تقديم وي شد، مراودات و ملاقات هاي متعدد رهبران عالي رتبه دو كشور را نشانگر تعميق و توسعه مناسبات دانست و حضور در آيين نوروز بين المللي را در راستاي اراده سياسي دو كشور براي گسترش همه جانبه روابط قلمداد كرد.

معاون وزير امور خارجه ايران نيز در اين ديدار اظهار داشت: اجلاس جهاني مبارزه با تروريسم با پيشنهاد رييس جمهوري ايران در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در سال 2010 مطرح شد.

وي، هدف اين اجلاس را بررسي راه هاي مقابله با پديده تروريسم و علت يابي روند رو به توسعه اين پديده عنوان كرد.

شيباني افزود: به اعتقاد جمهوري اسلامي ايران يكي از دلايل اصلي افزايش فزاينده پديده تروريسم، حضور و دخالت نيروهاي خارجي در منطقه است.

وي همچنين در اين ديدار روند رو به توسعه مناسبات و طرح هاي در دست اقدام را تشريح كرد.

رييس جمهوري ارمنستان هم با تاكيد بر ضرورت و اهميت مبارزه با تروريسم ، تشريك مساعي در مقابله با چنين مساله اي را براي منطقه سودمند و ضروري دانست.

معاون وزير خارجه ايران طي ديدار يك روزه خود از ارمنستان، با 'ادوارد نعلبنديان' وزير امور خارجه ارمنستان و 'آرمان گيراگوسيان' معاون وي ديدار و با آنها گفت وگو كرد.

شيباني در اين ديدارها ضمن تشريح اوضاع تحولات خاورميانه و روند قيام هاي مردمي، آينده روشني را در ايجاد حكومت هاي مبتني بر اراده ملت ها دانست.

طرفين در اين ديدار همچنين به طور گسترده چگونگي تعاملات در قفقاز، طرح ها و مناسبات رو به رشد دوجانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-07