۱۳۹۷/۱۲/۰۶
۱۲:۱۷ ب٫ظ

این روزها در خلال برگزاری جشنواره بیت المللی تئاتر کارتاژ در تونس اتفاقی جالب نگاه ها را به سوی خود جلب کرد؛ یک نمایش با بازیگری زندانیان تونسی آموزش ندیده در این جشنواره، زندانیانی که شاید هرگز از نزدیک صحنه تئاتر را به چشم ندیده باشند به روی صحنه رفته است.

زندانی های تونسی برروی صحنه جشنواره تئاتر کارتاژ

به گزارش الأمه:

این نمایش تجربه ای چالش برانگیز برای کارگردان جوان آن است که کارگاه های نمایشی را به داخل زندان ها برده و شخص مجرم را قهرمان تئاتر خود معرفی می کند.

آنان با زبان هنر از تجربه خود در زندان با مردم سخن گفتند و دیدگاه بینندگان را نسبت به یک شخص زندانی عوض کردند. بینندگان در صحنه نمایش دیگر به چشم یک زندانی به آنان نگاه نکردند بلکه آنان را هنرمندانی در صحنه نمایش درنظرگرفتند.

این دست کارها باعث تقویت اعتماد به نفس و تغییر رفتار زندانی می شود و برای همین در این دوره از جشنواره تئاتر کارتاژ 5 نمایش مختلف تولید شده توسط بخش های مختلف زندان به روی صحنه رفت تا با این اتفاق تجربه تئاتر زندان هر سال بهتر شود بعه ویژه بعد از آنکه این اتفاق موجبات تغییر رفتار زندانیان بشود و از طرف دیگر این حرکت فرهنگی مبتکرانه میتواند باعث تحولی در امور زندانیان و بازگشتشان به زندگی شرافتمندانه و تغییر دیدگاه مردم به نسبت زندانیان شود.