۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۷:۴۶ ب٫ظ

ويليامز با ابراز تأسف از نقض روزانه حريم هوايي لبنان توسط اسراييل تأكيد كرد: من از دولت جديد لبنان مي خواهم تا از مرزهاي لبنان محافظت كند.

سازمان ملل بی صبرانه منتظر تشکیل دولت جدید لبنان است

بيروت - 'مايكل ويليامز' هماهنگ كننده ويژه دبيركل سازمان ملل در لبنان گفت: سازمان ملل بي صبرانه منتظر تشكيل دولت جديد لبنان بعد از گذشت دو ماه و نيم از سقوط دولت سعد حريري نخست وزير سابق اين كشور است. 

ويليامز درجريان نشست مطبوعاتي افزود:دولت جديد لبنان بايداولويت هاي مردم لبنان را درزمينه هاي ثبات سياسي،امنيتي و همچنين خواسته هاي اجتماعي و اقتصادي آنها مد نظر داشته باشد.

ويليامز با ابراز تأسف از نقض روزانه حريم هوايي لبنان توسط اسراييل تأكيد كرد: من از دولت جديد لبنان مي خواهم تا از مرزهاي لبنان محافظت كند.

وي درپايان گفت:تحولات كنوني درخاورميانه مي تواند تأثيرمنفي يا مثبت بر لبنان برجاي بگذارد ولي تأثير آن به احتمال قوي در طولاني مدت مثبت خواهد بود.

 

زمان انتشار :