۱۳۹۷/۰۳/۰۱
۶:۵۷ ب٫ظ

آژانس پناهندگان سازمان ملل امروز( سه شنبه) اعلام كرد كه از زمان آغاز مناقشه در ليبي حدود 14 هزار تن از اين كشور به ايتاليا و مالت گريخته اند و هزاران تن ديگر نيز قصد دارند از اين كشور بگريزند.

سازمان ملل: حدود 14 هزار تن از لیبی به ایتالیا و مالت گریخته اند

به گزارش خبرگزاري فرانسه از ژنو، مليسا فلمينگ سخنگوي كميسيونر ارشد سازمان ملل در امور پناهندگان گفت: تاكنون حدود 14 هزار تن با قايق از ليبي وارد ايتاليا و مالت شده اند.

'براساس اعلام برخي از اين افراد مهاجر، معتقديم كه هزاران نفر ديگر نيز قصد دارند از طريق دريا از ليبي وارد اين دو كشور اروپايي شوند'.

پيشتر صدها تن در ليبي كه به دليل تشديد مناقشات و درگيري ها در ليبي به تونس و مصر گريخته بودند، قصد دارند به كشورهاي اروپايي مهاجرت كنند. از جمله اين مهاجران اعضاي جوامع مختلف از كشورهاي سومالي، اريتره و اتيوپي هستند.

براساس اعلام سازمان بين المللي مهاجرت، اين پناهندگان خود را براي خطرات مختلف آماده كرده اند و حتي برخي از آنها به اميد رفتن به اروپا اقدامات جدي انجام مي دهند.

تلاش بسياري در ليبي براي فرار از اين كشور همزمان با ادامه درگيري ها و خشونت ها در اين كشور انجام شده است. اين در حالي است كه نشانه اي از پايان خشونت ها در اين كشور آفريقايي مشاهده نمي شود.

 

زمان انتشار : 1390-01-01