۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۵:۰۱ ب٫ظ

سلیم الصنهاجی: هنرمندان این عرصه باید به اوضاع رایج و کنونی در تونس توجه داشته باشند. چون نقش اصلی هنرمندان تئاتر در وهله نخست کشف حقایق جامعه و انتقال درست آن می‌باشد.

سیاست و تئاتر تونس؛ آری یا خیر

تونس پس از پیروزی انقلاب خود، روزهای جدیدی را سپری می‌کند. روزهای با رنگ و بوی آزادی بیان که با روزهای استبداد و خفقان پیش از این بسیار متفاوت است. در این فضای ایجاد شده هنرمندان و فعالان عرصه تئاتر جای سیاست را خالی می‌بینند و معتقدند برای بهره‌مند شدن از یک تئاتر پربار باید به سیاست و موضوعات مربوط به آن توجه کافی داشت.

به نقل از سایت خبری میدل ایست آن لاین، فعالان و هنرمندان تئاتر تونس در زمینه استفاده از موضوعات سیاسی و وارد کردن این مسائل در تئاتر دو دیدگاه متفاوت دارند. برخی معتقدند یک تئاتر جدی و قوی باید به مسایل سیاسی نیز بپردازد. آن‌ها پرداختن به سیاست را در این زمینه دلیلی برای پویایی، ابتکار و نوآوری می‌دانند. اما گروه دیگر معتقدند که بازگشت سیاست به تئاتر دور از ذهن است.

طبق گزارش این سایت «سلیم الصنهاجی» بازیگر و کارگردان تئاتر با تاکید بر امکان بازگشت سیاست به عرصه تئاتر در این زمینه گفت شرایط و اوضاع و اخوال کنونی تونس پذیرای حضور سیاست در این حوزه است. هنرمندان این عرصه نیز باید به اوضاع رایج و کنونی در تونس توجه داشته باشند. چون نقش اصلی هنرمندان تئاتر در وهله نخست کشف حقایق جامعه و انتقال درست آن می‌باشد.

او در ادامه افزود که قدرت تئاتر از تمام قدرت‌های سیاسی و سرکوب‌ها بیشتر است و تاکید کرد که به تمام احزاب و جنبش‌های سیاسی که امروز در مجلس تاسیسی تونس صاحب کرسی هستند، احترام می‌گذارد و تا زمانی که به آزادی بیان احترام بگذارند با یکدیگر تفاوتی ندارند. این هنرمد تونسی تاکید کرد که اگر هر یک از این گروه‌ها و احزاب سیاسی به آزادی خدشه‌ای وارد کنند، او خود در مقابل آن‌ها خواهد ایستاد و به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد که گروهی بیایند و با سرکوب و خفقان آزادی هنر و تئاتر را از آن بگیرند.

منیر العرقی کارگردان تئاتر نیز در این زمینه گفت، تئاتر یک کار انقلابی است و امکان ندارد که  از وظیفه خود که همان آگاه کردن مردم جامعه است، کنار برود. او به تئاتر در دوره قبل اشاره کرد و گفت، در نظام پیشین علی‌رغم تمام خفقانی که وجود داشت تئاتر از بین نرفت. اما تئاتر هم چون دیگر کارهای هنری و فرهنگی زیر نظارت شدید قرار داشت و متاسفانه قدرتی نداشت.

 

زمان انتشار : 1391-01-31