۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۳:۱۸ ب٫ظ

اين گزارش مي افزايد، شاهزاده خالد مدير كل امور مالي و اداري وزارت خارجه بوده و پس از آن به معاونت امور اداري و مالي وزارت خارجه و اكنون به معاونت وزارت خارجه اين كشور منصوب شده است.

شاهزاده خالد بن سعود بن خالد معاون وزیر خارجه عربستان شد

تهران - پايگاه اينترنتي ايلاف وابسته به عربستان سعودي نوشت: قرار است شاهزاده خالد بن سعود بن خالد به عنوان معاون وزير خارجه عربستان معرفي مي شود. 

به نقل از ايلاف، معرفي معاون سعود الفيصل وزير خارجه عربستان قرار است در اين هفته اعلام شود.

اين گزارش مي افزايد، شاهزاده خالد مدير كل امور مالي و اداري وزارت خارجه بوده و پس از آن به معاونت امور اداري و مالي وزارت خارجه و اكنون به معاونت وزارت خارجه اين كشور منصوب شده است.

پيش از اين تركي بن محمد بن سعود عهده دار معاونت وزارت خارجه بوده است.

 

زمان انتشار : 1390-02-04