۱۳۹۷/۰۲/۱۴
۹:۱۴ ق٫ظ

انتخاب این نام برای بزرگداشت ادیب بزرگ مصری نجیب محفوظ بوده است. چرا که نجیب محفوظ نویسنده بزرگی است که توانست در سال 1988 جایزه نوبل ادبی را از آن خود کند و افتخاری بزرگ را برای جهان ادبی عرب به ارمغان بیاورد.

صدمین سال تولد نجیب محفوظ

انتخاب این نام برای بزرگداشت ادیب بزرگ مصری نجیب محفوظ بوده است. چرا که نجیب محفوظ نویسنده بزرگی است که توانست در سال 1988 جایزه نوبل ادبی را از آن خود کند و افتخاری بزرگ را برای جهان ادبی عرب به ارمغان بیاورد.

 

زمان انتشار : 1391-01-29