۱۳۹۷/۰۱/۲۵
۱۱:۵۰ ق٫ظ

' سيد محمد حسيني' در اين ديدار يك نسخه كتاب در باره تلمسان يكي از شهرهاي الجزاير كه امسال به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام انتخاب شده است به رئيس جمهور الجزاير تقديم كرد.

ظرفیت های زیادی برای توسعه ارتباطات فرهنگی ایران و الجزایر وجود دارد

تهران- رييس جمهور الجزاير در ديدار با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به مشتركات فرهنگي ايران و الجزاير گفت: ظرفيت هاي فراواني براي توسعه ارتباطات فرهنگي ميان دو كشور وجود دارد. 

روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي روز يكشنبه اعلام كرد، در اين ديدار كه در حاشيه مراسم رسمي اعلام شهر تلمسان در الجزاير به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام برگزار شد،'عبدالعزيز بوتفليقه' با ابلاغ سلام هاي گرم خود و مردم الجزاير براي دكتر محمود احمدي نژاد و مردم ايران از اينكه جمهوري اسلامي ايران در نخستين روز اعلام رسمي تلمسان به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام كتابي در باره اين شهر و كشور الجزاير تهيه و تدوين كرده است ابراز خرسندي كرد.

رييس جمهور الجزاير اين اقدام را نشانه پيوندهاي مستحكم ميان مردم دو كشور ايران و الجزاير توصيف كرد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز در اين ديدار سلام هاي گرم وصميمانه دكتر محمود احمدي نژاد رياست جمهوري اسلامي و مردم ايران را به دولت و مردم الجزاير ابلاغ كرد.

' سيد محمد حسيني' در اين ديدار يك نسخه كتاب در باره تلمسان يكي از شهرهاي الجزاير كه امسال به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام انتخاب شده است به رئيس جمهور الجزاير تقديم كرد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در مقدمه كتاب ' تلمسان مهد مقاومت و عرفان، الجزاير نگاه ايراني' مبارزات طولاني و خستگي ناپذير مردم الجزاير با استعمار فرانسه را يكي از دلايل نگاه مثبت انديشمندان و مردم ايران به مردم الجزاير توصيف كرده است.

كتاب ' تلمسان مهد مقاومت و عرفان؛الجزاير نگاه ايراني' شامل مجموعه مقالاتي است كه به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه شده و قرار است در هفته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در الجزاير رسما رونمايي شود.

در ديدار رييس جمهور الجزاير با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، رييس جمهور سابق الجزاير نيز حضور داشت.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيات همراه براي حضور در مراسم رسمي اعلام شهر تلمسان به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام به كشور الجزاير سفر كرده است.

 

زمان انتشار : 1390-02-01