۱۳۹۷/۰۲/۰۳
۸:۳۹ ب٫ظ

محمود عبدالصمد زکریا: در شرایط کنونی جهان عرب افراد دانایی که سکوت کرده‌اند تفاوتی با ترسوها و یا حتی مردگان ندارند. باید بگویم که این افراد برای جامعه خطرناک‌تر از دشمنان صریحی هستند که به روشنی درمورد اندیشه‌ها و اعتقادات خود سخن می‌گویند. زیرا انسان می‌تواند با خطری که از روب

فاجعه بزرگ، سکوت روشنفکران عرب است!

محمود عبدالصمد زکریا شاعر مصری معتقد است، نویسندگی یک نوع رسوایی شخصی است که با حقیقت زندگی همراه می‌شود. رسوایی که می‌کوشد، در جامعه تغییر ایجاد کند.

سایت خبری میدل ایست آن لاین اخیرا مصاحبه‌ای از این شاعر را در سایت خود درج نموده و با وی در زمینه انگیزه نویسندگی و شعر و اهمیت روشنفکران سخن گفته است.

در این مصاحبه عبدالصمد زکریا در پاسخ به دلیل و انگیزش نویسندگی خود این گونه پاسخ داد: من می‌نویسم تا اعتراف کنم. من برای پاک شدن و برای درخشان کردن ترس‌ها و اشتباهاتم می‌نویسم. برای ثبت تاریخ، نویسندگی می‌کنم. من می‌نویسم چون نویسندگی، مرگ زندگی را به تاخیر می‌اندازد. من نمی‌توانم دغدغه نوشتن را در وجودم از بین ببرم. من می‌نویسم تا بخوانم، تا این که بیاموزم. در واقع بدون مطالعه، دانشی هم وجود نخواهد داشت و از طرف دیگر بدون نوشتن، چیزی برای خواندن وجود نخواهد داشت. خدواند زندگی را نوشته است و ما نیز می‌نویسیم تا بخوانیم. خودمان را بخوانیم. اگر روزی نویسندگی از صحنه جهان پاک شود، زندگی از جهان رخت برخواهد بست!

وی در ادامه گفتگو با این سایت، درخصوص سکوت برخی از روشنفکران جهان عرب در شرایط کنونی این گونه سخن گفت: درباره سکوت برخی از روشنفکران باید بگویم که ما دو نوع سکوت داریم. در یک طرف سکوت فرد آگاه و دانا قرار می‌گیرد و در طرف دیگر سکوت انسان ترسو و یا نادان. در شرایط کنونی جهان عرب، افراد دانایی که سکوت کرده‌اند تفاوتی با ترسوها و یا حتی مردگان ندارند. باید بگویم که این افراد برای جامعه خطرناک‌تر از دشمنان صریحی هستند که به روشنی درمورد اندیشه‌ها و اعتقادات خود سخن می‌گویند. زیرا انسان می‌تواند با خطری که از روبرو و یا پشت سر به سراغش می‌آید، مقابله کند. اما خطری که از درون خود او، با وی درگیر شود، فاجعه بزرگی است.   

«عشق و رود» 1987، «اما او عبدالصمد است» 1991، «صدای کبوتر» و «عروسی خون» 2000 «نواختنی نو بر دردی کهنه» 2003 مجموعه کتاب‌های شعری مختلف این شاعر هستند که تاکنون به چاپ رسیده‌اند.  او پنج مجموعه شعری دیگر و یک کتاب نقدی نیز دارد که هنوز به چاپ نرسیده است.

 

 

زمان انتشار : 1391-03-13