۱۳۹۷/۰۱/۲۸
۴:۵۸ ب٫ظ

گفتني است برخي كارشناسان مسائل سياسي و مذهبي عربستان سعودي محمد العريفي كه از مفتيان جنجالي عربستان به‌شمار مي‌رود را فردي مي‌دانند كه تنها با هدف كسب شهرت هر از چند گاهي فتواهاي عجيب غريبي صادر مي‌كنند.

فتوای جدید مفتی وهابی: پدر و دختر کنار هم نباشد!

شيخ محمد العريفي چهره سرشناس وهابيت عربستان‌سعودي روز جمعه جديد‌ترين فتواي تمسخرآميز وهابيت را منتشر كرد. گفتني است براساس اين فتوا حضور هر دختري با پدرش در يك مكان خلوت حرام است زيرا ممكن است اين پدر داراي انحرافات اخلاقي باشد و به دختر خود تجاوز كند!

اين فتوا به محض صدور و انتشار مورد انتقاد و حمله شديد تعداد زيادي از شيوخ و مفتيان وهابي و نيز رسانه‌هاي مختلف عربستان سعودي و ديگر كشورهاي عربي قرار گرفت. گفتني است برخي كارشناسان مسائل سياسي و مذهبي عربستان سعودي محمد العريفي كه از مفتيان جنجالي عربستان به‌شمار مي‌رود را فردي مي‌دانند كه تنها با هدف كسب شهرت هر از چند گاهي فتواهاي عجيب غريبي صادر مي‌كنند.

 

زمان انتشار: 1390-02-04