۱۳۹۷/۰۲/۰۵
۲:۴۵ ب٫ظ

روزنامه، مجلات و رسانه‌های عربی از زمان آغاز جنبش‌های مردمی در کشورهای عربی به خوبی در این مورد خبررسانی کرده‌ و هیچ نکته‌ای را از قلم نیانداختهاند. اما مسئله مهم و حساسی چون فلسطین در گزارش‌ها و مطالب مختلف به خوبی پرداخته نمی‌شود.

فلسطین در میدان التحریر فراموش شده است

روزنامه، مجلات و رسانه‌های عربی از زمان آغاز جنبش‌های مردمی در کشورهای عربی به خوبی در این مورد خبررسانی کرده‌ و هیچ نکته‌ای را از قلم نیانداختهاند. اما مسئله مهم و حساسی چون فلسطین در گزارش‌ها و مطالب مختلف به خوبی پرداخته نمی‌شود.

 

زمان انتشار : 1391-02-05