۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۱۰:۵۷ ق٫ظ

اين كشور كه در اجراي مصوبه شوراي امنيت در خصوص منطقه پرواز ممنوع در ليبي نيز مشاركت دارد، اعلام كرد كه شوراي ملي انتقالي ليبي را تنها نماينده قانوني ملت اين كشور مي‌داند.

قطر شورای ملی انتقالی لیبی را به رسمیت شناخت.

قطر به عنوان نخستين كشور عربي شوراي ملي انتقالي ليبي را به عنوان تنها نماينده قانوني ملت اين كشور به رسميت شناخت.

اين كشور كه در اجراي مصوبه شوراي امنيت در خصوص منطقه پرواز ممنوع در ليبي نيز مشاركت دارد، اعلام كرد كه شوراي ملي انتقالي ليبي را تنها نماينده قانوني ملت اين كشور مي‌داند.

يك منبع مسئول در وزارت خارجه قطر در اين باره اظهار داشت: اعلام به رسميت شناختن شوراي ملي انتقالي ليبي به اين دليل است كه اين شورا عملا نماينده ليبي و ملت آن است و متشكل از نمايندگان مناطق مختلف ليبي و مقبول ملت اين كشور است.

پس از فرانسه قطر دومين كشوري است كه شوراي ملي انتقالي ليبي را به رسميت مي‌شناسد.

"عبدالرحمن العطيه " دبيركل شوراي همكاري خليج فارس نيز در واكنش به اين موضع قطر اعلام كرد كه موضع‌گيري قطر همسو با تصميمات شوراي همكاري خليج فارس در جهت حمايت از گزينه‌هاي ملت ليبي است.

وي افزود كه شوراي همكاري خليج فارس رژيم ليبي را فاقد مشروعيت مي‌داند و خواهان ارتباط با شوراي انتقالي است و از اتحاديه عرب مي‌خواهد كه موضع موثري در اين باره اتخاذ كند.

 

زمان انتشار : 1390-01-09