۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۱۰:۱۹ ب٫ظ

كارگاه آموزشي گروه كر 'اسكروك' از نروژ به رهبري 'پر ادوار هيلدره' در حاشيه هفتمين جشنواره موسيقي نواحي برگزار شد.

کارگاه آموزشی گروه نروژی در جشنواره موسیقی نواحی برگزار شد

اين كارگاه آموزشي كه روز گذشته(دوشنبه) در تالار رودكي به مدت سه ساعت برگزار شد، اعضاي گروه كر آوازي تهران و اعضاي گروه كر دفتر موسيقي در كنار اعضاي گروه كر اسكروك، شركت كنندگان در اين كارگاه را تشكيل مي دادند.

در بخش نخست اين كارگاه، ابتدا 'پر ادوار هيلدره' از حاضران خواست تا با استفاده از روشي مشخص به گرم كردن صداي خود بپردازند، در ادامه يكي از قطعاتي را كه اين گروه قرار است در جشنواره اجرا كند در اختيار حاضران در كارگاه قرار داده شد تا به اجراي آن بپردازند.

سپس بر روي تكنيك هاي آوازي و تئوري هاي مطرح در اين زمينه صحبت شد و تمامي اعضاي هر سه گروه 'كر آوازي تهران'، 'كر دفتر موسيقي' و 'كر اسكروك نروژ' قطعه اي كه در ابتداي جلسه به آنها داده شده بود را اجرا كردند.

در ادامه، پس تنفسي 15 دقيقه اي، بخش دوم كلاس آغاز شد و قطعه ديگري در اختيار حاضران قرار گرفت.

گروه كر 'اسكروك' اين قطعه نروژي را اجرا كردند. سپس شركت كنندگان ايراني در كلاس نيز به تمرين بر روي اين قطعه پرداختند و در ادامه به همراه گروه نروژي آن را به اجرا رساندند.

'پر ادوار هيلدره' كه رهبري اين كارگاه را بر عهده داشت در ميان توضيحاتش از توانايي هاي شركت كنندگان ايراني ابراز تعجب كرد و گفت: آنچه در خارج از ايران در مورد ايراني ها شنيده ام بسيار با آنچه امروز شاهد آن هستم متفاوت است و من از اين همه استعداد حيرت زده ام.

در بخش ديگري از اين كارگاه، در مورد چيدمان اعضاي يك گروه كر نيز صحبت شد و نمونه هايي از آنچه توسط 'پر ادوار هيلدره' عنوان شده بود در كارگاه به صورت عملي به حاضران نشان داده شد.

هفتمين جشنواره موسيقي نواحي از 24 تا 28 ارديبهشت ماه در تهران و كرمان برگزار مي‌شود.

 

زمان انتشار : 1390-01-08