۱۳۹۷/۰۳/۰۴
۱۱:۰۹ ب٫ظ

كارگردان دانماركي شركت كننده در جشنواره كن فرانسه،گفت: با اينكه تاثير دوران هيتلر را تجربه كرده ام و مخالف جنگ جهاني دوم هستم، مي گويم اسراييل حال همه را به هم مي زند.

کارگردان دانمارکی: اسراییل چندش آور است

'لار وان تريه' چهارشنبه شب در يك كنفرانس خبري ضمن انتقاد از سوء استفاده هاي رژيم صهيونيستي از جنايات هيتلر در جنگ جهاني دوم، افزود: عليه يهوديان نبوده بلكه دركنار آنان هستم ولي اسراييل را براي همه چندش آور مي دانم .

گفته مي شود اين سخنان تريه به شدت مورد انتقاد برگزار كنندگان جشنواره واقع شده و از وي خواسته اند عذرخواهي كند.

'كريف' شوراي اتحاديه هاي يهوديان فرانسه كه به عنوان حامي و لابي رژيم صهيونيستي شناخته مي شود، با صدور بيانيه اي عليه سخنان اين كارگردان دانماركي موضعگيري كرده است.

 

زمان انتشار : 1390-01-01