۱۳۹۷/۰۱/۲۵
۷:۲۴ ب٫ظ

بازارهاي مالي عربستان سعودي و قطر روز گذشته را با كاهش شديد شاخص ها و حجم معاملات مواجه بودند.

کاهش شدید شاخص سهام در بازارهای مالی عربستان سعودی و قطر

شاخص سهام در بازارهاي مالي عربستان سعودي و قطر در معاملات روز گذشته (سه شنبه) كاهش يافت.

بازارهاي مالي عربستان سعودي و قطر روز گذشته را با كاهش شديد شاخص ها و حجم معاملات مواجه بودند.

در معاملات روز گذشته (سه شنبه) در بازار مالي عربستان سعودي بيش از 247 ميليون سهم به ارزش 6 ميليارد و400 ميليون ريال معامله شد كه شاخص سهام در اين بورس بيش از 8.28 واحد كاهش يافت وشاخص كل سهام در بازار مالي عربستان سعودي به 6525.07 واحد رسيد.

هم چنين بيش از 6 ميليون و 877 هزار سهم به ارزش 247 ميليون و 418 هزار ريال قطري در بازار مالي دوحه داد وستد شد كه شاخص سهام در اين بازار مالي بيش از 0.14 درصد كاهش يافت و شاخص كل سهام در بازار مالي قطر به8633.4 واحد رسيد.

 

زمان انتشار : 1390-02-01