۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۷:۰۱ ب٫ظ

كنفرانس يك روزه 'ريشه هاي مشترك ايران و بلغارستان' با شركت شخصيت هاي سياسي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بلغارستان و همچنين اساتيد و دانشجويان كرسي زبان فارسي عصر روز گذشته در دانشگاه صوفيا برگزار شد.

کنفرانس ریشه های مشترک ایران و بلغارستان در صوفیا برگزار شد

در كنفرانس ' ريشه هاي مشترك ايران و بلغارستان ' ، دهشيري معاون آموزشي و پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات، سفير جمهوري اسلامي ايران در صوفيا، كيومرث جاويدنيا رئيس بخش پژوهشي اداره اروپا وزارت امورخارجه، رئيس دانشگاه صوفيا،مديركل آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه بلغارستان و جمعي از استادان و دانشجويان كرسي زبان فارسي در دانشگاه صوفيا شركت داشتند.

'غلامرضا باقري مقدم' سفير جمهوري اسلامي ايران در بلغارستان طي سخناني گفت : برگزاري اين كنفرانس معنا و مفهوم ويژه اي دارد ، زيرا خود را در ميان اقوام گمشده خانواده بزرگ ايراني احساس مي كنم.

وي در بخشي از سخنانش افزود : پيرامون ريشه نژادي بلغارها نظريات مختلفي ابراز شده است، ولي صدايي كه امروز بيشتر شنيده مي شود، بلغارها را اقوام گمشده ايراني قلمداد مي كنند و از بعد فرهنگي نيز شباهت و قرابت بسياري به ايران زمين دارند.

سفير ايران افزود: وجود بيش از هزار واژه فارسي در زبان بلغاري يكي از نشانه هاي پيوند نزديك ميان دو نژاد ايراني و بلغاري است.

'انگل اربتسف' مديركل آسيا، اقيانوسيه و استراليا وزارت خارجه بلغارستان يكي ديگر از سخنرانان اين كنفرانس طي سخناني به تاريخ روابط سياسي بين دو كشور اشاره كرد و آنرا نشانه دوستي بين دو ملت دانست.

'وانكو نايدنف' موسيقيدان بلغاري نيز كه بمدت 40 سال در ايران زندگي كرده است ، در سخناني با اشاره به واژه هاي مشترك بين دو ملت ، آداب و رسوم نزديك بهم مانند جشن هاي نوروز، چهارشنبه سوري و نحوه ازدواج مردم را نشانه نزديكي و ريشه هاي مشترك بين دو ملت ايران و بلغارستان دانست.

اين موسيقيدان همچنين به پسوندهاي 'ار' و ' چه ' در زبان بلغاري آموزگار،درستكار، باغچه، گرادچه 'شهرك'، خلابچه 'نان كوچك' و كنچه 'كره اسب' آنها را مشترك با واژه هاي زبان فارسي دانست.

در ادامه دكتر اسلاويان استوئيلف با نمايش فيلم كوتاهي از اشتراكات پزشكي و طب سنتي قديم به روش ها و ابزارهاي مشترك درمان در قديم اشاره كرد.

تعدادي از اساتيد شركت كننده در اين كنفرانس نيز در زمينه لباس هاي محلي مشترك بين دو كشور، شباهت هاي شهر بوريزا بلغارستان با شهرهاي كشورمان و به بررسي ارتباطات قومي بلغاري ها با اقوام مختلف ايراني پرداختند.

در اختتاميه اين كنفرانس ايو پانف رئيس كرسي زبان فارسي دانشگاه صوفيا با برشمردن ريشه هاي مشترك دو كشور به اثرهاي 'پائيسي هيلندارسكي' شاعر معروف بلغاري اشاره كرد كه مشابه آثار شاعران مشهور ايران نظير فردوسي و خيام است.

اين كنفرانس يك روزه با استقبال قابل توجه اساتيد و دانشجويان دانشگاه صوفيا روبرو شد.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-01