۱۳۹۷/۰۲/۰۵
۱۱:۱۹ ق٫ظ

- اصول اساسي طرح: - راه حل بحران براساس توافقنامه بايد از وحدت يمن و امنيت و ثبات آن محافظت كند. - توافقنامه بايد خواسته‌هاي ملت يمن جهت ايجاد تغيير و اصلاحات را برآورده كند. - قدرت بايد به شيوه‌اي مسالمت‌آميز و در چارچوب توافق ملي منتقل شود و يمن را از آشوب و خشونت به دور نگه دا

متن کامل طرح شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن

در حالي كه جوانان انقلابي يمن با طرح شوراي همكاري خليج فارس براي حل بحران اين كشور مخالفت كرده‌اند، يك روزنامه‌ي اماراتي اقدام به انتشار جزئيات اين طرح كرده است.

 روزنامه اماراتي الاتحاد، متن كامل طرح شوراي همكاري خليج فارس براي برون‌رفت از بحران كنوني يمن را به شرح ذيل آورده است:

 

1- اصول اساسي طرح:

- راه حل بحران براساس توافقنامه بايد از وحدت يمن و امنيت و ثبات آن محافظت كند.

- توافقنامه بايد خواسته‌هاي ملت يمن جهت ايجاد تغيير و اصلاحات را برآورده كند.

- قدرت بايد به شيوه‌اي مسالمت‌آميز و در چارچوب توافق ملي منتقل شود و يمن را از آشوب و خشونت به دور نگه دارد.

- همه گروهها به از بين بردن عوامل سياسي و امنيتي تنش‌زا پايبند باشند.

- همه گروهها از انتقام‌گيري امتناع ورزيده و به اين اصل متعهد باشند.

 

2- گام‌هاي اجرايي:‌

 

- از روز اول توافق، رئيس جمهوري احزاب مخالف را مامور تشكيل دولت توافق ملي كند كه پست‌هاي آن به صورت برابر ميان احزاب مخالف و حزب حاكم تقسيم و دولت بايد حداكثر طي 7 روز تشكيل شود.

- دولت جديد بايد جهت ايجاد فضاي مناسب براي تحقق توافق ملي و از بين بردن عوامل سياسي و امنيتي تنش‌زا فعاليت خود را آغاز كند.

- 29 روز پس از دستيابي به توافق، مجلس نمايندگان با حضور مخالفان بايد قانون‌هايي جهت اعطاي حق مصونيت به رئيس جمهوري و كساني كه در دوران زمامداري‌اش با وي همكاري داشته‌اند، تصويب كند تا از هرگونه پيگرد قانوني و قضايي در امان باشند.

- در روز سي‌ام و پس از اعطاي مصونيت از طرف مجلس، رئيس جمهوري استعفاي خود را به مجلس تقديم كند و پس از موافقت مجلس با استعفاي وي‌، معاون رئيس جمهوري به صورت رسمي جانشين موقت وي مي‌شود.

- رئيس جمهوري موقت بايد براساس قانون، ظرف 60 روز انتخابات رياست جمهوري را برگزار كند.

- رئيس جمهوري جديد و منتخب، بايد كميته‌اي حقوقي جهت تدوين قانون اساسي جديد تشكيل دهد.

- پس از تدوين، قانون اساسي جديد به همه‌پرسي گذاشته شود.

 

- در صورت موافقت با قانون اساسي جديد در همه‌پرسي زمان برگزاري انتخابات پارلماني براساس قانون اساسي جديد مشخص شود.

- پس از انتخابات، رئيس جمهوري جديد، رئيس حزب پيروز انتخابات را مامور تشكيل دولت مي‌كند.

- كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج (فارس)، آمريكا و اتحاديه اروپا ناظر اجراي توافقنامه هستند

 

 

زمان انتشار : 1390-02-05