۱۳۹۷/۰۲/۰۵
۳:۰۸ ب٫ظ

مولف در این کتاب به ابعاد مختلف شعر درویش پرداخته است. رابطه شاعر با مکان، مرگ، زندگی، فرهنگ و موسیقی در شعر از جمله مواردی است که در فصول مختلف به آن پرداخته شده است.

محمود درویش.. گیتار فلسطین

به نقل از سایت جزیره نت اخیرا یک منتقد ادبی به نام «ابراهیم خلیل» کتاب جدید خود را به محمود درویش شاعر فلسطینی اختصاص داده است.

عنوان این کتاب «محمود درویش.. گیتار فلسطین» نام دارد و از انتشارات فضاءات کشور عمان در 245 صفحه در سایز بزرگ به چاپ رسیده است.

مولف در این کتاب به ابعاد مختلف شعر درویش پرداخته است. رابطه شاعر با مکان، مرگ، زندگی، فرهنگ و موسیقی در شعر از جمله مواردی است که در فصول مختلف به آن پرداخته شده است.

ابراهیم خلیل نظر خود را درمورد محمود درویش این گونه بیان کرد که درویش اگر چه از شاعران دوره‌های عباسی مانند متنبی و ابوفراس حمدانی تاثیر گرفته است اما این تاثیرات همگی به شکلی کاملا جدید و نو در اشعارش نمود پیدا کرده است.

محمد لافی شاعر عرب، در توصیف کتاب مذکور به بعد نقدی آن اشاره می‌کند و در این زمینه می‌گوید که «محمود درویش...گیتار فلسطین» اولین کتابی است که پس از مرگ شاعر به شکل جدی به نقد اشعار او می‌پردازد. لافی در ادامه این کتاب را کامل دانست چون اسلوب شاعر را موردبررسی قرار می‌دهد و به مهم‌ترین مراحل ابداع و ابتکار‌های شعر او نیز می‌پردازد.

محمود درویش در 13 مارس 1941 در شرق شهر عکای فلسطین دیده به جهان گشود و در 9 اوت سال 2008 دیده از جهان فروبست. بخش مهمی از شهرت او در آغاز را ه شاعری به دلیل شعرهای سیاسی او بود که از آرمان او نسبت به فلسطین نشات می‌گرفت. در واقع بارزترین وجه شعرهای محمود درویش مسئله فلسطین و وقایعی است که مردم این سرزمین با آن مواجهه شده‌ است. او در اشعارش هم به فلسطینیان سرزمین‌های اشغالی و هم فلسطینیانی اشاره دارد که مجبور به مهاجرت و ترک سرزمین خود شده‌اند. بعدها علی‌الخصوص در دو دهه اخیر عمر، شعرهای درویش، لطیف‌تر شدند و از شاعرانگی بیشتری برخوردار گشتند شهرت روزافزون او را در پی داشت. البته تعهد سیاسی محمود درویش به بعد سیاسی اشعارش هرگز از بین نرفت و این شاعر فلسطینی همیشه خود را متعهد به بیان مسائل سیاسی می‌دانست.

 

زمان انتشار : 1391-02-05