۱۳۹۷/۰۱/۲۶
۷:۱۶ ق٫ظ

'احمد مدياني' عضو جنبش ياد شده در اين زمينه به رويترز گفت 'ما فريب دمكراسي دروغيني كه تلاش دارد بخش محدودي از اصلاحات مورد نظر مردم را تامين كند، نمي پذيريم.'

معترضان در مغرب فراخوان پادشاه این کشوربرای اصلاحات رادروغین خواندند

تهران- جنبش 'جوانان20فوريه'مغرب با تحريم فراخوان پادشاه اين كشور براي اصلاحات اين اقدام وي را 'دروغين وبي پايه واساس' خواند.   

خبرگزاري رويترز دوشنبه شب از رياط گزارش داد اين جنبش با انتشار بيانيه اي اعلام كرد كه با برگزاري منظم تجمعاتي،'محمد ششم' پادشاه اين كشور را به چشم پوشي از اختيارات سياسي اش و منحل كردن كابينه و پارلمان دعوت خواهد كرد.

اين جنبش تاكنون چند تجمع اعتراض آميز عليه دولت مغرب برگزار كرده است، اقدامي كه بيم و هراس سياستمداران اين كشور از سرايت خيزش هاي مردمي كشورهاي تونس و مصر به مغرب را بدنبال داشته است.

'احمد مدياني' عضو جنبش ياد شده در اين زمينه به رويترز گفت 'ما فريب دمكراسي دروغيني كه تلاش دارد بخش محدودي از اصلاحات مورد نظر مردم را تامين كند، نمي پذيريم.'

معترضين در مغرب خواستار اصلاح قانون اساسي، تحديد اختيارات مالي و سياسي پادشاه و واطرافيانش و محاكمه شماري از مقامات اين كشور به اتهام فساد مالي و اداري، هستند

 

زمان انتشار : 1390-02-01