۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۹:۳۵ ق٫ظ

زمانی که مردم تونس به خیابانها ریختند ، برخی از مشاوران بن علی رئیس جمهور دیکتاتور این کشور به او توصیه کردند برای مدتی تونس را ترک کند تا آبها از آسیاب بیفتد و مردم گمان کنند قیام آنها به نتیجه رسیده است.

مقاله/فریب بزرگ مردم تونس/(فهمی هویدی)

از هنگام خروج استعمار فرانسه از خاک تونس در سال 1956 این نخستین انقلاب مردمی تونس در مخالفت با شرایط داخلی است.

زمانی که مردم تونس به خیابانها ریختند ، برخی از مشاوران بن علی رئیس جمهور دیکتاتور این کشور به او توصیه کردند برای مدتی تونس را ترک کند تا آبها از آسیاب بیفتد و مردم گمان کنند قیام آنها به نتیجه رسیده است.

اما مردم تونس فریب نخوردند و اکنون می گویند که نخست وزیر و اعضای دولت بیشتر از مردان رژیم گذشته انتخاب شده اند ، به ویژه اینکه وزارتخانه های کلیدی نیز به مردان دوران بن علی واگذار شده است.

من اطلاع دارم که بسیاری از مردم تونس گفته اند وقتی که یاران بن علی در رأس وزارتخانه های کلیدی قرار گرفتند دیگر نمی توان از دمکراسی سخن گفت . مردم تونس اکنون از حضور طرفداران بن علی در حکومت این کشور خشمگین هستند وهمچنان در خیابانها حضور دارند.

به نظر می رسد که یاران بن علی همچنان در حال توطئه هستند تا شخصیتهای دوران بن علی زمام قدرت را در دست داشته باشند .البته در این میان رقابت خاموشی میان امریکا وفرانسه درباره تونس به چشم می خورد هم چنانکه ناظران به یاد دارند که فرانسه حامی پشت پرده رییس جمهوری کنونی موریتانی است .

فرانسه در حال حاضر می خواهد آنچه را که در موریتانی پیاده کرده است در تونس تکرار نماید ، به خصوص اینکه فراموش نکنیم فرانسه از رژیم بن علی به شدت طرفداری می کرد در حالی که برخی از مخالفان او به امریکا پناه بردند. البته در آغاز این کاخ سفید بود که بن علی را در تونس روی کار آورد ولی پس از این ، پاریس پشتیبان او شد. تا آنجایی که خانم میشل الیو ماری وزیر خارجه فرانسه به بن علی پیشنهاد داد ، کشورش ، پلیس تونس را برای سرکوب تظاهرات آموزش دهد. در عین حال امریکا از صحنه نیز دور نماند و مشاور امنیتی اوباما به الجزایر رفت تا از انجا از نزدیک اوضاع تونس را زیر نظر بگیرد.

اکنون این پرسش مطرح است که چرا باید مشارکت اسلامگرایان در حکومتهای منطقه ای نگران کننده باشد؟ در حالیکه کسانی که با جنبش اسلامگرایی تونس به رهبری راشد غنوشی اشنایی دارند می دانند که راهکارهای این جنبش همزیستی وهمکاری با تمامی جنبشهای سیاسی است .

 

تحلیلگر و نویسنده معروف مصری

 

 

زمان انتشار : 1390-01-01