۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۶:۱۷ ب٫ظ

این حکم لغو حکم دادگاه عالی در سال 2001 است که صدور فتوا در کشور را منع کرده بود. برخی گروهها در بنگلادش اعتقاد دارند عده ای از افراد متعصب از جریان صدور فتوا در این کشور سوء استفاده کرده و این امر به ممنوعیت صدور فتوا منتهی شد.

ممنوعیت 10 ساله صدور فتوا در بنگلادش لغو شد

دادگاه عالی بنگلادش دیروز پنجشنبه 12 می ( 22 اردیبهشت) ممنوعیت 10 ساله صدور فتوا را لغو کرد تا علمای مسلمان این کشور اسلامی در جنوب آسیا از این پس بتوانند فتواهای لازم را در امور دینی صادر کنند.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، محبوبی عالم دادستان کل بنگلادش اظهار داشت: فتواها در مورد امور دینی تنها باید از سوی افراد تحصیلکرده صادر شوند.

وی یادآور شد که در حکم دادگاه مبنی بر لغو ممنوعیت صدور فتوا، منع فتاوایی که درباره مجازات صادر می شوند را مورد تأکید قرار داده است. هیچ فتوایی نباید درباره مجازات، خشونت فیزیکی و یا شکنجه ذهنی در هر شکلی صادر شود.

این حکم لغو حکم دادگاه عالی در سال 2001 است که صدور فتوا در کشور را منع کرده بود. برخی گروهها در بنگلادش اعتقاد دارند عده ای از افراد متعصب از جریان صدور فتوا در این کشور سوء استفاده کرده و این امر به ممنوعیت صدور فتوا منتهی شد.

بنگلادش با 148 میلیون جمعیت سومین کشور پرجمعیت مسلمان محسوب می شود و شوراهای محلی فتاوایی را برای حل مناقشات در مناطق روستایی صادر می کنند. این کشور برای حل موضوعات مربوط به میراث و ازدواج احکام شرع را دنبال می کند.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-01