۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۱۰:۲۲ ق٫ظ

نبيه بري' رييس مجلس لبنان با توجه به تشكيل نشدن دولت در لبنان و برخي ناآرامي ها در سوريه گفت: در صورت ادامه اين وضع، لبنان در برابر توفان فتنه مذهبي قرار خواهد گرفت و غرق در ناآرامي و هرج و مرج بزرگي خواهد شد.

نبیه بری در خصوص بروز فتنه مذهبی در لبنان هشدار داد

رييس مجلس لبنان گفت: اگر توطئه عليه سوريه عملي شود، هرج و مرجي لبنان را در برخواهد گرفت كه هيچ كس ميزان آن را نمي داند وبه همين خاطر همكاري برخي از رسانه هاي خبري لبنان در دامن زدن به بحران در سوريه را محكوم مي كنم. آنها متأسفانه پيامدهاي منفي دخالت عليه سوريه را درك نمي كنند.

نبيه بري در گفت وگو با روزنامه السفير كه روز سه شنبه منتشر شد همچنين تاكيد كرد كه ثبات در سوريه به نفع لبناني هاست.

رييس مجلس لبنان با اشاره به مشكل وزارت كشور بر سر راه تشكيل دولت ادامه داد: من واقعا متأسفم كه لبناني ها غرق در كشمكش بي فايده بر سر به عهده گرفتن وزارت كشور هستند؛ در حالي كه تهديدها را ناديده مي گيرند و چشمان خود را بر واقعيت مي بندند.

وي با تأكيد بر اينكه در حال حاضر اولويت براي مقابل با تهديدها عليه كشور، تشكيل دولت است، گفت: ادامه بحران عدم تشكيل دولت به شكل خودكار به توطئه اي غيرعمدي عليه كشور تبديل مي شود.

'محمد رعد' رييس فراكسيون وفاداري به مقاومت وابسته به حزب الله نيز در مراسمي در منطقه 'اقليم تفاح' واقع در جنوب لبنان گفت: عده اي در كشور تلاش مي كنند عليه ما قيام كنند ولي ما همچنان با اطمينان گام به جلو بر مي داريم.

وي افزود: آنچه كه در مصر و تونس شاهد آن بوده ايم، قيام مردمي عليه ظلم و ستم و هتك حرمت است و بعد از غالب شدن اراده مردمي در اين دو كشور، دشمن از ترس اينكه مبادا منافع آن مورد تهديد قرار بگيرد، تلاش مي كند تا قيام هاي مردمي ديگر كشور عربي را تحت كنترل خود درآورد.

نجيب ميقاتي نخست وزير لبنان بعد از گذشت سه ماه از انتخاب شدنش براي تشكيل دولت هنوز موفق به اين امر نشده است و تنها مشكل پيش رو در حال حاضر وزارت كشور است كه ميشل سليمان رييس جمهور لبنان برخلاف قانون اساسي كشور خواهان اعطاي اين پست به فرد مورد نظر خود است.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-01