۱۳۹۷/۰۱/۲۶
۹:۰۴ ق٫ظ

اين روزنامه با اشاره به اينكه فراخوان برگزاري تظاهرات اعتراض آميز موريتاني در فيس بوك و تويتر ابتدا در جذب چهره هاي سياسي اين كشور ناتوان ماند، افزود: نقطه آغاز اين فراخوان ها چهار هفته پيش بود كه گروهي به نام انقلابيون 25 فوريه در فيس بوك تظاهرات عليه نظام در پايتخت را خواستار ش

نسیم انقلاب های عربی به موریتانی رسید

تهران- نسيم انقلاب هاي عربي در حال رسيدن به موريتاني است و مردم آن آزادي هاي بيشتر سياسي و رسانه اي را خواستار هستند. 

روزنامه المصريون چاپ مصر روز چهارشنبه نوشت: اين در حالي است كه تحولات سياسي سال هاي اخير در موريتاني موجب شد اين كشور تا حدودي از آزادي هاي فردي و ا جتماعي كه بسياري از كشورهاي عربي فاقد آن هستند، برخوردار شود.

اين روزنامه با اشاره به اينكه فراخوان برگزاري تظاهرات اعتراض آميز موريتاني در فيس بوك و تويتر ابتدا در جذب چهره هاي سياسي اين كشور ناتوان ماند، افزود: نقطه آغاز اين فراخوان ها چهار هفته پيش بود كه گروهي به نام انقلابيون 25 فوريه در فيس بوك تظاهرات عليه نظام در پايتخت را خواستار شدند كه سردرگمي و ترديد مسوولان موريتاني در قبال آن را به دنبال داشت.

المصريون در توضيح اين مطلب افزود: با آغاز اعتراض هاي مردمي، مسوولان موريتاني ابتدا از سركوب آن خودداري و امكان برگزاري تظاهرات را براي جوانان فراهم كردند كه اين اقدام به نوبه خود موجب شد تا درخواست هاي آنان از سرنگوني نظام به اصلاحات و مبارزه با فساد كاهش يابد.

اما مسوولان اين كشور يك هفته بعد به سركوب معترضان رو آورده و پس از آن به آنان اجازه تظاهرات مسالمت آميز داده اما در مرحله بعد يك بار ديگر دست به سركوب آنان زدند.

به اين ترتيب شدت سير سركوب اعتراض ها، موجب افزايش سقف درخواست ها شده و آن را از اصلاحات و مبارزه با فساد به سرنگوني نظام تغيير داد و احزاب مخالف نيز به صف معترضان پيوستند و بيانيه هايي در مخالفت با سركوب معترضان صادر كردند و برخي از اعضاي پارلمان نيز تهديد كردند كه در صورت سركوب جوانان معترض، به خيابان ها خواهند آمد.

المصريون افزود: اعتراض هاي مردمي موريتاني در ميدان بلوكات برگزار شد تا جايي كه مسوولان اين كشور چند هفته پيش به فروش اين ميدان در مزايده علني براي سرمايه گذاران خصوصي اقدام كردند، اما جوانان ضمن مخالفت با اين اقدام، اين ميدان را سمبل ملي دانستند.

با گذشت زمان اين ميدان كه در برابر قصر رياست جمهوري قرار دارد به محل اجتماع ده ها اعتصاب كننده و معترض با رويكردها و خواسته هاي مختلف تبديل شد كه به نظر مي رسد هسته جنبش بزرگ اعتراض آميزي را تشكيل مي دهند كه چه بسا نظام توان رويارويي با آن را نداشته باشد.

 

زمان انتشار : 1390-02-01