۱۳۹۷/۱۱/۰۶
۳:۲۸ ب٫ظ

نشست نقش ترجمه در نزدیکی دیدگاهها و افکار میان زبان فارسی و عربی در دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه بغداد برگزار گردید.

نشست نقش ترجمه در نزدیکی افکار میان زبان فارسی و عربی

به گزارش الأمه:

در این نشست که در محل کتابخانه گروه زبان فارسی برگزار شد اساتید با نگاهی تطبیقی به موضوع ترجمه میان زبان فارسی و عربی و نقش ترجمه در تعامل فرهنگی میان دو ملت  سخنرانی ارائه کردند.

در این نشست دکتر جاسم ردام محمود دانشیار گروه زبان فارسی دانشگاه بغداد به بررسی  موضوع ترجمه و نقش آن در انتقال مفاهیم فرهنگی میان ملت ها پرداخت و بیان داشت:در موضوع ترجمه آنچه بیش از هر چیزی اهمیت دارد تسلط مترجم بر زبان مبدا و زبان خود است و این امر به ویزه در زمینه شناخت مفاهیم،اصلاحات و مفاهیم فرهنگی اهمیت می یابد.

وی در ادامه سخنان خود بیان داشت: در زمینه انتقال مفاهیم فرهنگی  4 شیوه به کارگیری واژگان استعاره ای،ترجمه تحت اللفظی؛دگر نویسی و معادل یابی فرهنگی مورد توجه است.

در ادامه این نشست دکتر عباس دوای یوسف استادیار دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه بغداد با اشاره به تاثیر واژگان عربی در هویت زبان فارسی بیان داشت: در زمینه انتقال واژگان عربی به زبان فارسی باید به این مضوع توجه داشت که این انتقال با تغییراتی همراه بوده است و واژگان وارد شده از زبان عربی به فارسی در 5 حوزه آوایی،صرفی،ترکیبی،معنایی و نحوی دچاز تغییرات شده است.

 در این نشست تخصصی موضوعات دیگری چون  ترجمه داستان کوتاه میان زبان فارسی و عربی،نگاهی کوتاه به سیر ترجمه عربی و فارسی،عوامل پیچیدگی و دشواری های ترجمه عربی به فارسی،مشارکت مترجمان عراقی در تعامل فرهنگی میان زبان عربی و فارسی،حکم و امثال جهانی پلی میان ملت ها،نقش ترجمه و اهمیت آن در پیشرفت تمدن فارسی و عربی،عوامل موثر در ترجمه متون از عربی به فارسی،معربات فارسی در قرآن کریم،ترجمه تقسیر قرآن از زبان عربی به فارسی،الگوهای ترجمه میان زبان فارسی و عربی،نقش ترجمه در ادبیات فارسی و عربی،رویکردهای ترجمه در ادبیات معاصر فارسی و عربی و .... توسط اساتید پژوهشگران ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است انجمن مترجمان زبان عربی و فارسی توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد با همکاری  تعدادی از استادان زبان فارسی در عراق تقریبا یک سال قبل بنیانگذاری شد.

 

منبع: رایزنی فرهنگی ایران_بغداد