۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۱۲:۴۲ ب٫ظ

نظاميان بازنشسته اردني در اعتراض به وضعيت اقتصادي خود و نيز بي‌تفاوتي دولت به خواسته‌هاي آنها، در برابر دربار اين كشور تحصن كردند

نظامیان بازنشسته اردن به صف انقلابیون پیوستند

نظاميان بازنشسته اردن دليل اين تحصن را شرايط سخت زندگي و پايين بودن حقوق و مزاياي خود در قياس با نظاميان شاغل بيان كردند.

نظاميان اردني اعلام كردند كه مدت‏ها بدون هيچ اقدام اعتراضي در انتظار تامين خواسته‌هايشان بودند ولي به دليل بي تفاوتي دولت، تصميم گرفتند كه در برابر دربار اين كشور تحصن كنند.

تحصن كنندگان اعلام كردند كه ميزان حقوق بازنشستگي آنان نسبت به سطح تورم جامعه بسيار پايين است و نيز قوانين مرتبط با امور بازنشستگي آنان، به هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي اين قشر نيست.

اين قشر معترض اردني با تاكيد بر ضرورت اجراي عدالت و برابري از سوي دولت، خواستار توجه بيشتر به خواست شهروندان شدند.

موج اعتراضات شهروندان اردني به عملكرد دولت از چند ماه پيش آغاز شده و تاكنون اقشار مختلفي همچون معلمان، پزشكان، مهندسان و پرستاران دست به تحصن يا اعتصاب زده‌اند.

 

زمان انتشار : 1390-02-05