۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۸:۴۳ ب٫ظ

نیروهای مسلح مصر همچنان حامی رژیم سابق بوده، کما اینکه برخی از فرماندهان ارشد آن دارای مصالح مشترک اقتصادی با رژیم مبارک هستند که نمی توانند به سادگی از آن دست بکشند.

نظامیان ارشد مصر همچنان حامی مبارک هستند

منابع آگاه سیاسی با اشاره به بازداشت هزاران مصری از زمان سیطره نظامیان بر این کشور تاکید دارند: برخی فرماندهان ارشد ارتش مصر دارای مصالح مشترک اقتصادی با رژیم مبارک هستند که نمی توانند به سادگی از آن دست بکشند.

پایگاه خبری محیط امروز در گزارشی به نقل از منابع آمریکایی نوشت: از زمان سقوط رژیم مبارک در اواسط فوریه گذشته که با قدرت گرفتن نظامیان در مصر همراه شد، هزاران نفر از مردم در جریان تداوم اعتراضات بازداشت شده اند.

فعالان سیاسی تاکید دارند: این مسئله نشان می دهد سقوط رژیم مبارک تنها آغاز حرکت مصریها در تحقق کامل دموکراسی در این کشور خواهد بود.

بر این اساس در هفته های اخیر پس از سرنگونی رژیم مبارک با وجود ضعف آشکاری که در عملکرد دستگاههای امنیتی دیده شد اما ارتش مصر با قدرت به اعمال سرکوبگرانه خود ادامه داده و با بهره گیری از قانون وضعیت فوق العاده دست به بازداشتهای بی هدف و فراگیر زد.

از سوی دیگر، "منا سیف" فعال حقوقی و سیاسی در این باره تاکید کرد: نیروهای مسلح مصر همچنان حامی رژیم سابق بوده، کما اینکه برخی از فرماندهان ارشد آن دارای مصالح مشترک اقتصادی با رژیم مبارک هستند که نمی توانند به سادگی از آن دست بکشند.

 

زمان انتشار : 1390-01-14