۱۳۹۷/۰۱/۲۹
۲:۵۴ ب٫ظ

«سمیر الفیل»: متاسفانه برخی از چهره های شناخته شده در عرصه فرهنگ و ادب در جریان انقلاب های جهان عرب خود را از مردم کنار کشیدند و یا حتی خود را برتر از آنان دانستند. برخی نیز به انتشار گفته ها و بیاناتی پرداختند که به لحاظ زبان دشواری که در بیان استفاده کرده بودند، مردم نتوانستند

نقش ادیبان و روشنفکران در مصر پس از انقلاب

سمیر الفیل: روشنفکران باید ارزشهای اجتماعی را زنده نگه دارند.

 

در راستای اهمیت نقش روشنفکران در کشور مصر به منظور جهت دهی و راهنمایی افکار عمومی در مسیر درست، سایت خبری میدل ایست آن لاین اخیرا به انتشار گفته های برخی از روشنفکران مصری درباره این موضوع پرداخته است.

به عنوان مثال «سمیر الفیل» نویسنده مصری با اشاره به اوضاع ویژه و کنونی حاکم بر مصر می گوید: یک فرد ادیب و روشنفکر می تواند برای ساخت آینده کشورش و وحدت مردم خویش کارهای مختلفی انجام بدهد. پس از انقلاب های سیاسی که جهان عرب را یکی پس از دیگری درنوردید و فضای فرهنگی و اجتماعی این کشورها را دیگرگون کرد، اینک روشنفکران و ادیبان می بایست هوشمندانه نسبت به برخی نسخه های سیاسی فرهنگی گوش به زنگ باشند و نگذارند هنر و فرهنگ از مسیر اصلی خود خارج شود.

وی در ادامه گفته هایش به نقش های مهم روشنفکران در جامعه اشاره کرده است و در این خصوص گفته: نقش روشنفکر در فضای آشفته کنونی توجه به ارزش های مختلف و محترم در هر جامعه بشری است. یک فرد روشنفکر باید آگاه باشد و نگذارد که این ارزش ها از میان بروند. به عنوان مثال عدالت اجتماعی یکی از این ارزش ها می باشد که باید به آن توجه داشت. چرا که اهمال نظر از این ارزش مهم اجماعی باعث می شود بار دیگر دوران دیکتاتوری و سرکوب و خفقان از راه برسد.

«سمیر الفیل» همچنین افزوده است: روشنفکران باید بکوشند که شهروندان کشورشان را به سمت رعایت حقوق انسانی، پذیرفتن برخی تفاوت های موجود و همچنین گردن نهادن به اندیشه ها و اعتقادات مختلف هدایت کنند.

این نویسنده مصری در بخشی از گفته هایش به انتقاد از برخی روشنفکران و ادیبان عرب پرداخت و در این خصوص گفت: متاسفانه برخی از چهره های شناخته شده در عرصه فرهنگ و ادب در جریان انقلاب های جهان عرب خود را از مردم کنار کشیدند و یا حتی خود را برتر از آنان دانستند. برخی نیز به انتشار گفته ها و بیاناتی پرداختند که به لحاظ زبان دشواری که در بیان استفاده کرده بودند، مردم نتوانستند با آن رابطه برقرار کنند. باید بگویم که تغییرات واقعی تنها زمانی روی می دهد که فاصله میان روشنفکران و مردم از میان رفته باشد.

 

http://www.middle-east-online.com/?id=136447

 

زمان انتشار : 1391-05-17