۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۷:۵۱ ق٫ظ

نمايشگاهی از تصاوير عكاسان برجسته لبنانی و فلسطينی و ديگر كشورهای عربی و خارجی در يكی از مراكز فرهنگی بيروت افتتاح گرديد.

نمایشگاهی از عکس های قدیمی دو بانوی عکاس فلسطینی و لبنانی در بیروت

به گزارش الأمه:

در سلسله برنامه ها و نمايشگاههای مختلف عكس و تصوير كه اخيرا توسط وزارت فرهنگ لبنان برنامه ريزی شده است، نمايشگاهی از تصاوير عكاسان برجسته لبنانی و فلسطينی و ديگر كشورهای عربی و خارجی در يكی از مراكز فرهنگی بيروت افتتاح گرديد.

همچنين ياد برجسته ترين بانوی عكاس فلسطينی خانم كريمه عبود(1940-1893م) و نخستين عكاس زن لبنانی خانم ماری الخازن (1983-1899م) در اين نمايشگاه گرامی داشته شود. برخی از اين عكس ها متعلق به يكصد سال گذشته بوده و تصاويری از مناظر طبيعی، و اماكن ديدنی است كه وضعيت اجتماعی و مردم آن زمان و ميراث گذشته را در معرض ديد بازديد كنندگان قرار داده است.اين نمايشگاه تا اول مهرماه امسال داير است.

 

منبع: رایزنی فرهنگی ایران بیروت