۱۳۹۷/۰۲/۰۲
۵:۳۲ ب٫ظ

«انقلاب عرابی» کتابی از صلاح عیسی روزنامه‌نگار مصری، تلاشی است برای درک و فهم هر چه بهتر انقلاب تاریخی عرابی. انقلاب عرابی در میان سال‌های 1879 تا 1882 توسط احمد عرابی و علیه خدیو توفیق و اروپائیان در مصر انجام گرفت.

نگاهی به انقلاب عرابی

بی‌شک مطالعه کتاب‌های تاریخی باعث گسترش دید انسان نسبت به حوادث اجتماعی و سیاسی جامعه خویش می‌شود و به او این امکان را می‌دهد تا اتفاقات امروز خود را نسبت به آن چه در گذشته روی داده است، مورد ارزیابی قرار دهد.

به نقل از سایت البوابه اخیرا کتاب «انقلاب عرابی» توسط هیئت عام چاپ کتاب مصر به چاپ رسیده و در دسترس علاقمندان به تاریخ قرار گرفته است.

«انقلاب عرابی» کتابی از صلاح عیسی روزنامه‌نگار مصری، تلاشی است برای درک و فهم هر چه بهتر انقلاب تاریخی عرابی. انقلاب عرابی در میان سال‌های 1879 تا 1882 توسط احمد عرابی و علیه خدیو توفیق و اروپائیان در مصر انجام گرفت.  

قرار گرفتن مصر در چنبره قدرت اروپائیان و رهایی از دست این قدرت استعماری با انقلاب علیه آن، موضوع فصل نخست این کتاب را تشکیل می‌دهد. بخش دوم شامل، نقشه اجتماعی می‌شود که جایگاه هر طبقه و یا موسسه سیاسی که در این انقلاب شرکت داشته است را برای خوانندگان معرفی می‌کند و نشان می‌دهد که کدام موسسه‌ها و اشخاص با این انقلاب همگام و کدام یک با این انقلاب در تضاد بوده‌اند.

در فصل سوم نیز صلاح عیسی  اندیشه‌های مرتبط با انقلاب عرابی را معرفی می‌کند و رابطه میان این اندیشه‌ها و جنبش سیاسی عرابی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. مولف برای پربارتر شدن مطالب ارائه شده، اندیشه‌های آزادی طلبانه عرابی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را در ضمن این بخش قرار داده است.

در دو فصل چهارم و پنجم این کتاب صلاح عیسی به موضوع مهم دولت می‌پردازد و در خصوص اهمیت دولت می‌نویسد: دولت در هر کشوری اساس و پایه آن بشمار می‌رود و برای نوشتن تاریخ انقلاب‌های دوره‌های مختلف و همچنین تحلیل آن‌ها باید به دولت‌ها توجه کافی داشت.  

 

زمان انتشار : 1391-03-05