۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۸:۳۲ ب٫ظ

مؤسسه بين المللی قدس در سالگرد به آتش كشيدن مسجد الاقصی توسط صهيونيست ها مجموعه ای از گزارش های مستند از تجاوزهای رخ داده به بيت المقدس از تاريخ 1/8/2017 تا 1/8/2018 را منتشر کرده است.

نگاهی به بیت المقدس

به گزارش الأمه:

اين كتاب در چهار فصل با عناوين كلی ذيل تنظيم شده است:     

فصل نخست با عنوان تحولات طرح حضور يهوديان در مسجد الاقصی، به ابعاد اين طرح از نظر سياسی، امنيتی، حقوقی و دينی می پردازد و با ارائه اسناد مختلف و گزارش های متفاوت، اين ابعاد را شرح و به اهداف آن اشاره می كند.

فصل دوم با عنوان پروژه های يهودی سازی مسجد الاقصی و محيط پيرامون آن، به مسئله اشغال اين مسجد وتلاش های انجام يافته در زمينه محدود ساختن حضور مسلمانان و يا منع ورود آنان به مسجد و حملات مختلفی كه به اين مكان مقدس در زمان های متفاوت از نظر نظامی، فرهنگی، تخريب و تغيير هويت اسلامی آن صورت گرفته اشاره كرده و به مسئله حفاری های انجام شده در محيط پيرامون مسجد و  زير آن به همراه ارائه تصاوير و جزئيات آن می پردازد.

فصل سوم با عنوان تحقق حضور يهوديان در مسجد الاقصی، به مسئله تجاوز به حريم مسجد الاقصی اشاره نموده و به تمامی تجاوزات رسمی به اين مسجد مقدس با ذكر تاريخ و نحوه رفتار با اين مسجد اشاره كرده و سپس به ورود برخی شخصيت های سياسی و مذهبی تندروی رژيم صهيونيستی در زمان های مختلف به اين مكان مقدس به همراه عده ای از نظاميان می پردازد و ليستی از حضور يهوديان مختلف به همراه تاريخ حضور آنان و نيز نمودارهايی رنگی از تعداد تجاوز های انجام شده به مسجد الاقصی در دوره های زمانی مختلف ارائه و به مهمترين آنها اشاره نموده و حتی مسئله دخالت در اداره مسجد الاقصی و نحوه آن را نيز بيان می كند.

فصل چهارم با عنوان واكنش های انجام شده به تحولات مسجد الاقصی، به گروهها و جريانات مختلف فلسطينی كه در برابر تجاوزها و هتك حريم مسجد الاقصی واكنش نشان دادند اشاره می كند. در ابتدا به نحوه واكنش گروههای فلسطينی در برابر اين تجاوزها در داخل و خارج فلسطين اشغالی اشاره نموده و سپس به واكنش حكومت خود گردان و سازمان آزاديبخش فلسطين در قبال اين رفتارهای توهين آميز اشاره می كند و در ادامه ضمن ارائه گزارشی از واكنش فلسطينی های ساكن سرزمين های اشغال شده سال 1948م به واكنش كشورهای عربی و اسلامی از جمله اردن،اتحاديه عرب اشاره و در پايان بيانيه های رسمی برخی از ديگر كشورهای جهان در اعتراض به اين گونه رفتارهای رژيم صهيونيستی را منتشر نموده است.

 

منبع: رایزنی فرهنگی ایران_بیروت