۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۰:۵۲ ق٫ظ

آمارها حاكي است پير شدن جمعيت از چالش هاي بزرگ چين در سال هاي آتي خواهد بود.

نگاه آماری به پیر شدن سریع جمعیت در چین

ارقام سرشماري اخير در چين نشان مي دهد كه پيرشدن سريع جمعيت مانعي براي پيشبرد فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي است.

آمار نشان مي دهد كه در چين 177 ميليون و 600 هزار نفر بالاتر از 60 سال سن دارند كه معادل 13 مميز 26 درصد از كل جمعيت است .

اين نشان مي دهد كه جامعه چين از بسياري از جوامع ديگر جهان سريعتر در مسير سالمندي حركت مي كند.

از سال 1990 تا 2000 ميلادي شمار افرادي كه بيش از 60 سال سن دارند در چين 33 ميليون و 150 هزار نفر افزايش داشته است.

از سال 2000 تا 2010 ميلادي نيز هر سال چهار ميليون و 753 هزار نفر به شمار اين سالمندان افزوده شده است.

با اين حساب تا سال 2015 ميلادي دستكم 80 ميليون نفر ديگر به شمار سالمندان چين افزوده خواهد شد.

اگر اين روند ادامه داشته باشد بر اساس پيش بيني ها شمار سالمندان بالاي 60 سال سن در چين تا سال 2013 ميلادي چيزي در حدود 200 ميليون نفر خواهد بود.

پيش بيني ها همچنين حاكي است كه تا سال 2050ميلادي شمار سالمندان چين به بيش از 430 ميليون نفر خواهد رسيد.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-01