۱۳۹۷/۰۲/۲۹
۴:۱۹ ب٫ظ

دبيركل حزب الله لبنان ماهيت دادگاه رسيدگي به ترور رفيق حريري را سياسي خواند و گفت: هدف اين دادگاه ايجاد فتنه يا جنگ داخلي ميان شيعه و سني در لبنان است.

هدف دادگاه حریری جنگ داخلی میان شیعه و سنی لبنان

سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان طي سخناني از طريق ويدئو كنفرانس كه سخنانش از شبكه خبري المنار به طور مستقيم پخش مي‌شد ، به افشاي ماهيت سياسي دادگاه ترور رفيق حريري پرداخت.

وي در آغاز سخنانش اظهار داشت:ماهيت و ساختار موضوع بگونه‌اي است كه براي اداي حق آن شايسته بود، كنفرانسي خبري برگزار شود، اما تنگي وقت و نياز به برخي اقدامات جهت برگزاري چنين كنفرانسي مانع از اين امر شد؛ اما من به شما به جاي آن كنفرانس خبري براي شما سخن مي‌گويم و در طول سخنانم تصاويري ويدئويي به عنوان سند و مدرك آنچه در كنفرانس سابق روي داد، پخش خواهد شد و اين بخش اول سخنان مرا دربرخواهد گرفت و سخنان امروز من بخش دوم آن كنفرانس خبري و در واقع تكميل كننده آن بشمار مي‌آيد.

دبيركل حزب الله لبنان افزود: آنچه موجب شده تا امروز سخناني ايراد كنم، كيفرخواست اوليه دادگاه بين المللي در رابطه با برادران مقاومت است كه تاريخي روشن و برجسته در مقابله با دشمن صهيونيستي و مبارزه با آن در لبنان دارند. اين كيفرخواست اوليه گامي در راه مسيري بسياري طولاني است كه چند روز پس از شكست رژيم صهيونيستي در ژوئيه 2006 دشمنان مقاومت پاي در آن گذاشتند و دليل اين مدعي انتشار مقاله‌اي در روزنامه فرانسوي "لوفيگارو " در آن زمان بود كه در آن گفته بود، روند تحقيق در پرونده ترور حريري بگونه اي پيش مي‌رود كه محكوميت حزب الله را به دنبال داشته باشد و اين موضوعي است كه در سخنراني‌هاي سابق آن بحث و بررسي كرده‌ام.

سيدحسن نصرالله اظهار داشت: همچنين در نشست‌هاي پيشين گفتيم كه روند تحقيقات دادگاه بين المللي ترور رفيق حريري بگونه‌اي است كه هدف آن پس از متهم كردن سوريه و آن افسران، اكنون نوبت ماست و تاكيد كرديم كه بايد مراقب توطئه‌هاي دادگاه بوده و با همكاري با يكديگر نگذاريم دادگاه به اهداف مورد نظر خود دست يابد.

دبيركل حزب الله لبنان افزود: غير از آن توضيح داديم كه مهمترين هدف دادگاه از اين گونه روند تحقيقي كه پيش گرفته ايجاد فتنه يا جنگ داخلي ميان شيعه و سني در لبنان است و بويژه با توجه به زماني كه كيفر خواست اوليه دادگاه اعلام شده و من در ادامه هدف واقعي از اين اقدام را آشكار خواهم ساخت.

سيد حسن نصرالله تصريح كرد: در ادامه نيز از روند تحقيق و بازجويان و كميته تحقيق در دو مرحله سخن خواهم گفت، مرحله اول: كميته تحقيق و مرحله دوم: پس از انتصاب بلمار و تحقيق در پرونده به او محول شد كه بخش اول سخنان مرا تشكيل مي‌دهد؛ اما بخش دوم سخنانم به دادگاه كه رياست آن را "كاسيزي " برعهده دارد و برخي مي‌خواهند درباره آن و كيفرخواست ارائه شده توسط آن سخن بگوييم و بخش سوم به موضع ما در برابر اين كيفر خواست و مرحله‌اي كه در آن بسر مي‌بريم، اختصاص دارد.

سيد "حسن نصرالله " دبيركل حزب‌الله لبنان در ادامه سخنراني شب گذشته خود به بررسي روند تحقيقات دادگاه حريري پرداخت و اظهار داشت: گفته مي‌شود كه تحقيقات براي رسيدن به نتيحه است، اما مشكل اساسي اين است كه تحقيقات تنها يك روند را دنبال مي‌كند، اول سوريه و افسران اين كشور و بعد حزب‌الله و عناصر آن متهم مي‌شوند، ما سال قبل گفتيم كه روند ديگري نيز وجود دارد و آن فرضيه دست داشتن اسرائيل است، چرا در راستاي اين فرضيه تحقيق نمي‌شود؟

وي ادامه داد: آيا بلمار و ديگران اصلا توجهي به اين فرضيه كرده‌اند، ‌آنها تنها نسخه‌اي از شواهد موجود را خواستار شدند و بعد گفتند كه اين شواهد ناكافي است، اين در حالي بود كه دلايل و شرايطي وجود دارد كه بلمار فقط سعي مي‌كرد به آنها استناد كند، اما اگر بلمار اين شرايط را در قالب اتهامات اسرائيل بررسي مي‌كرد، براي متهم كردن اسرائيل كافي بود، اما بلمار و هيچ يك از قضات دادگاه به اين قرائن توجهي نكردند، آنها حتي از اسرائيلي‌ها يك سوال هم نپرسيدند، البته اين براي دادگاه حريري عادي است، چرا كه اين دادگاه براي منافع سياسي تاسيس شده است و اجازه ندارد درباره اسرائيل و يا اسرائيلي‌ها تحقيق كند.

دبيركل حزب الله لبنان تصريح كرد: دادگاه تحقيقات سياسي بود، به همين علت آنها به اين قرائن توجهي نكردند، آنها به جاي متهم كردن اسرائيل بخشي از اطلاعات خود را از اين رژيم گرفتند، اين چيزي بود كه شخص مهليس در جواب روزنامه لوفيگارو در سال 2005 به آن اعتراف كرد، تصور كنيد، اسرائيلي كه بايد متهم باشد، به دادگاه درباره تحقيقات اطلاعات مي‌دهد.

دبيركل حزب الله لبنان از يكي ديگر از ابعاد همكاري‌هاي دادگاه با رژيم صهيونيستي نيز پرده برداشته و گفت كه هنگامي كه دادگاه تاسيس شد و بلمار به عنوان دادستان تعيين شد، بيروت مركز اصلي كميته تحقيق بود، بعد از لغو كميته تحقيق آنها بسياري از كارمندان و تجهيزات خود را از لبنان خارج كردند و تنها 97 دستگاه رايانه كميته در بيروت ماند، عجيب اين بود كه اين رايانه‌ها از طريق الناقوره به اسرائيل فرستاده شد و از راه فرودگاه بين‌المللي يا بندر بيروت از كشور خارج نشد. چرا اين دستگاه‌ها به اسرائيل فرستاده شد؟ چرا اين انتقال از طريق بندر انجام نشد؟ در اسرائيل چه بر سر اين رايانه‌ها آمد؟ اين در حالي است كه همه مي‌دانيم كه اسرائيل در زمينه تكنولوژي وسايل الكترونيكي بسيار پيشرفته است.

وي ابراز داشت: نكته بعد اين است كه اگر تحقيقات منصفانه بود، بايد در حداكثر توان از كارشناسان و مشاوران بي طرف استفاده مي‌شد، كساني كه هيچ دشمني يا موضع‌گيري خصمانه‌اي از يكي از جريان‌هاي تحقيقات نداشته باشند، اما افسران و مشاوران اين دادگاه سابقه منفي عليه مقاومت دارند و يكي از مهم‌ترين مشاوران بلمار، افسر سازمان جاسوسي آمريكاست.

نصرالله ادامه داد كه افرادي كه كشف واقعيت به آنها سپرده شده است، چنين افرادي هستند، برخي از آنها موضع خصمانه و برخي موضع منفي عليه مقاومت دارند و بيشتر آنها وابسته به سازمان‌هاي جاسوسي هستند، آيا اين كميته مي‌تواند به حقيقت برسد؟ آيا اين كميته شايسته بررسي نظريه دست داشتن اسرائيل در اين پرونده هست؟

وي از فساد اعضاي كميته تحقيق در اين دادگاه نيز سخن گفت و با اشاره به اينكه مهليس شناخته شده است و ديگر نيازي نيست درباره رسوايي‌هاي وي سخني گفته شود، گفت كه "گرهارد لمان " نايب رئيس كميته بين‌المللي تحقيق قبل از تشكيل دادگاه اسناد و شواهد و اعترافات را در ازاي مبالغ مالي مي فروخت، او در ازاي پول به اعتماد شاهدان و برخي سياستمداران ارشد خيانت مي‌كرد و اسناد خيانت وي در قبال اطلاعات موجود نيز وجود دارد.

 

سيد "حسن نصرالله " دبيركل حزب‌الله لبنان در ادامه سخنراني شب گذشته خود درباره اين ايده خام كه افراد متهم شده خود را به دادگاه معرفي كرده و بي گناهي خود را ثابت كنند، گفت: اولا اين دادگاه نمي‌خواهد در مورد قانوني بودن و نحوه تشكيل خود بررسي كند، از سوي ديگر ملاحظات زيادي وجود دارد كه در زمينه قواعد اجرايي و اصلاحات صورت گرفته انسان را مردد مي كند، نكته سوم اينكه نه دادستان و نه دادگاه هيچ كدام انصاف ندارند و دليل اين سخن نيز چهار قرباني شاهدان دروغين است كه "جميل السيد " هنوز هم اين مسأله را دنبال مي‌كند، اما به جواب نرسيده است، او حتي در دستيابي به اساس‌ترين حقوق خود در زمينه جبران خسارت زنداني شدن بي‌گناه به مدت 4 سال نيز ناكام ماند.

وي ادامه داد: نكته چهارم خود كاسيزي است، او به اعتراف يكي از مهم‌ترين دوستان خود در كنفرانس مطبوعاتي از بهترين هم‌پيمانان و دوستان اسرائيل به شمار مي‌رود. آيا از ما خواسته مي‌شود كه يكي از بهترين دوستان اسرائيل را به داوري قبول كنيم، او مقاومت را تروريست و سازمان‌هاي مقاومت را تروريستي مي‌خواند، تصور كنيد كه چنين فردي بخواهد در مورد پرونده‌‌اي حكم كند و ما از او انتظار تحقق عدالت را داشته باشيم.

نصرالله ادامه داد: او مدعي است كه اسرائيل تنها دولت قانونمند در منطقه است كه حقوق بشر را رعايت مي‌كند، او معتقد است كه تمام مصيبت‌هاي فلسطيني‌ها در 60 سال گذشته و 11 هزار بازداشتي آنها حقوق بشر است، جنايات و كشتار لبناني‌ها از سوي اسرائيل در نظر كاسيزي هيچ مشكلي ندارد، چرا كه اسرائيل عليه تروريست جنگيده است. آيا دادگاهي با اين تاريخ و با اين رئيس مي‌تواند عدالت را برقرار كند؟

دبيركل حزب الله لبنان در مورد وضعيت كنوني كشور گفت كه كيفرخواستي عليه تعدادي از عناصر مقاومت صادر شده است كه برخي از‌ آنها سابقه طولاني در مبارزه با اشغالگران دارند، در مقابله با اين موضوع من به همه و بويژه اسرائيلي‌هايي كه به اميد ايجاد ناامني هستند، مي‌گويم كه انشاءالله هرگز اين جنگ داخلي و فتنه بويژه ميان سني و شيعه در لبنان شكل نخواهد گرفت، من يك سال پيش نيز گفتم كه يكي از اهداف تحقيقات ايجاد فتنه در ميان لبناني‌هاست و من الان و بعد از صدور كيفرخواست مي‌گويم كه فتنه‌ و جنگ داخلي در لبنان ايجاد نخواهد شد.

وي دولت مسئول و مورد اعتماد لبنان را يكي از عناصر دور شدن از فتنه خواند و تاكيد كرد كه اين دولت در سالهاي اخير جزئي از حمله عليه مقاومت نبوده است، همه افرادي كه به دنبال آرامش در لبنان هستند، خواستار اين هستند كه اختلاف مواضع ما در قبلا اين حوادث از راهكارهاي قضايي و حقوقي برطرف شود، الان بايد از كشور محافظت كرد و مانع از تحقق يكي از اهداف ترور حريري شد كه همان دادگاه و تحقيقات و كيفرخواست است.

سيد "حسن نصرالله " در ادامه سخنراني شب گذشته خود خطاب به عناصر مقاومت گفت كه نگران نباشند، چرا كه اين اوضاع بخشي از جنگي است كه ما از زمان آغاز شكل‌گيري رژيم صهيونيستي در معرض آن قرار داريم.

وي ادامه داد: ما مصمم هستيم كه به راه خود ادامه دهيم و كشورمان را حفظ كنيم، ما مي‌خواهيم كه نظريه امنيتي اسرائيل را كه از زمان تاسيس اين رژيم و در زمان "بن گوريون " شكل گرفته است، تغيير دهيم. مقاومت لبنان اين نظريه را تغيير داده است و به همين علت مشكلي نيست و ما با اين موضوع با شجاعت و اعتماد برخورد خواهيم كرد، كساني هستند كه مي‌خواهند شما را تحريك كنند، برخي مي‌خواهند ميان شعيه و سني فتنه ايجاد كنند، شما به اين بگومگوها و تحريك‌ها گوش ندهيد، آنها مي‌خواهند ما را به درگيري‌هاي خياباني بكشانند، ما براي حفظ امنيت بايد صبر كنيم.

دبيركل حزب‌الله در پايان سخنان خود تصريح كرد كه تحقيقات و دادگاه براي هدف واضحي تاسيس شده است و قوانين و رئيس آن نيز در همين راستا انتخاب شده‌اند، نتيجه اين دادگاه نيز آمريكايي- اسرائيلي است و كيفرخواست نيز اقدامي در همين راستاست، به همين علت ما اين كيفرخواست و احكام باطل بازداشت در آن را رد مي كنيم وآنها را ظلمي عليه افراد شرافتمند مي‌دانيم و هرگز اجازه ضربه زدن به خود و تضعيف خود و كرامتمان را نمي‌دهيم، ما نمي‌گذاريم ما را به فتنه يا جنگ داخلي بكشانند، عدالت و حقيقت و رفيق حريري نيز مانند ما در اين موضوع مظلوم هستند.

سيد حسن نصرالله تصريح كرد: اگر از روي عقل و درايت رفتار كنيم، مي‌توانيم از اين مرحله كه اسرائيلي‌ها سالهاست منتظر آن بودند، عبور كنيم، چرا كه آنها دولتي هستند كه تنها بر روي خونهاي ديگران زندگي مي‌كند، اين مقاومت قبل و بعد از دادگاه حريري و كيفرخواست و بلمار و كاسيزي مستحكم و راسخ باقي خواهد ماند.

زمان انتشار : 1390-01-01