۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۱۰:۰۶ ق٫ظ

حضور ناتو در ليبي حساسيت افكار عمومي جهان را به شدت برانگيخته است، و اين در حاليست كه ناتو به لحاظ مالي نيز هزينه‌هاي زيادي را طي مدت حضور خود در ليبي صرف كرده است.

هزینه‌های گزاف ماجراجویی‌ ناتو در لیبی

اين روزها افكار عمومي جهان به شدت حضور نظامي ناتو در ليبي را تقبيح مي‌كند. مردم كشورهاي اروپايي نيز از اينكه بخشي از ماليات آنها به دولت صرف تامين هزينه‌هاي مربوط به همكاري نظامي دانمارك و ناتو مي‌شود به شدت ناراضي هستند و اين نارضايتي را در نظرسنجي‌ها اعلام كرده‌اند.

روزنامه دانماركي "كپنهاگن پست " در گزارشي ضمن تجزيه و تحليل عمليات نيروهاي ناتو در ليبي، به بخشي از اين هزينه‌ها اشاره كرده است. كشور دانمارك شش جنگنده F16 خود را جهت شركت در عمليات ناتو در ليبي به اين كشور فرستاده است. اين شش جنگنده طي دو هفته اول استقرار خود در ليبي 126 بمب به مناطق مختلف ليبي شليك كرده‌اند.

نصف بمب‌هاي استفاده شده، بمب‌هاي 500 پوندي از نوع GBU-49 بوده كه قيمت هر يك از آنها 300 هزار كرون دانمارك (معادل تقريبي 55 هزار دلار آمريكا) است. نيمي ديگر از بمب‌ها از همين نوع ولي 2000 پوندي هستند كه علي‌رغم وزن بيشتر، قيمتي كمتر (براي هر بمب حدود 200 هزار كرون دانمارك) دارند. از همين جا مي‌توان هزينه‌هاي گزافي كه حضور ناتو به ماليات دهندگان آمريكايي و كشورهاي اروپايي تحميل مي‌كند را محاسبه كرد.

دو هفته نخست حضور جنگنده‌هاي دانماركي در ليبي براي اين كشور 31.5 ميليون كرون (حدود 6 ميليون دلار) هزينه در برداشته است.

روزنامه دانماركي "كپنهاگن پست " تخمين زده است كه هزينه‌هاي هر ماه حضور شش جنگنده دانماركي در ليبي معادل با تامين هزينه ماهيانه 750 نيروي جنگي دانماركي در افغانستان است. چنين قاعده‌اي در خصوص ديگر اعضاي ناتو نيز صادق است.

اين هزينه‌هاي گزاف در حالي صرف مي‌شود كه افكار عمومي دانمارك با حضور نظامي اين كشور در ليبي كه تحت مدريت نامنظم و آشفته ناتو صورت مي‌گيرد مخالف است. روزنامه برلينسيك در اين خصوص به نظرسنجي صورت گرفته توسط موسسه "گالوپ " در اين كشور اشاره مي‌كند. بر اين اساس 50 درصد شهروندان دانماركي معتقدند كه سرنگوني معمر قذافي بايد به دست نيروهاي مخالف قذافي در اين كشور صورت گيرد و حتي تجهيز نظامي مخالفان ديكتاتور ليبي توسط ناتو را نيز بر نمي‌تابند.

اين در حاليست كه 32 درصد شركت كنندگان در اين نظرسنجي اعلام كرده‌اند كه با تجهيز مخالفان حكومت قذافي توسط ناتو موافق هستند. 18 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجي نيز اعلام كرده‌اند كه نظر خاصي در اين مورد ندارند.

به راستي مقامات ناتو چگونه مي‌خواهند مردم كشورهايي را كه حتي تجهيز نظاميان مخالف قذافي از سوي ناتو را بر نمي‌تابند نسبت به اشغال نظامي ليبي و حضور بلند مدت و هزينه بر نظامي ناتو در اين كشور اقناع كنند؟

اما اين پايان ماجرا نيست. مسئله نحوه برخورد با حكومت قذافي از سوي دولت دانمارك به يكي از معضلات سياست خارجي اين كشور تبديل شده است.

نخست وزير دانمارك يكي از اصلي‌ترين طرفداران طرخ تبعيد معمر قذافي است. "لارس لوك راسموسن " در اين خصوص معتقد است كه مي‌توان در قالب يك طرح مشخص و تعيين شده، موجبات كناره گيري قذافي از قدرت را مهيا كرد و وي را به نقطه‌اي خارج از ليبي تبعيد كرد. قذافي نيز در ازاي پذيرفتن ديگر محكمه و دادگاهي جهت محاكمه و پاسخ‌دهي نسبت به جنايات خود حاضر نخواهد شد!

اظهارات نخست وزير دانمارك در خصوص تبعيد بدون محاكمه قذافي از سوي احزاب مخالف دولت مورد اعتراض قرار گرفت. يكي از اين احزاب مخالف، حزب سوسيال دموكرات بود كه بر محاكمه قذافي تاكيد كرد. همچنين حزب سوسياليست مردمي دانمارك نيز در برابر اظهارات نخست وزير اين كشور در خصوص تبعيد بدون محاكمه معمر قذافي موضع گيري كرد و اعلام كرد كه تبعيد و محاكمه قذافي هر دو بايد در نظر گرفته شود.

در هر صورت مداخله دانمارك در بحران ليبي براي كپنهاگ هزينه زيادي دربر داشته است.افشاي هزينه‌هاي حضور جنگنده‌هاي نظامي دانمارك در ليبي و از سوي ديگر ارائه پيشنهاد تبعيد بدون محاكمه قذافي از سوي نخست وزير دانمارك سبب شده است تا "ليبي " به يكي از مصاديق شكست سياست خارجي دولت فعلي دانمارك تبديل شود.

 

زمان انتشار : 1390-01-05