۱۳۹۷/۰۱/۲۵
۹:۲۶ ق٫ظ

پس از شصت روز تظاهرات مداوم مردم منطقه‌ كردستان عراق، هم اكنون اوضاع امنيتي وخيمي در كردستان حاكم شده‌ و احزاب اتحاديه‌ ميهني و دموكرات كردستان تمامي نيروهاي خود را براي سركوب تظاهرات كنندگان بسيج كرده‌اند.

وخامت اوضاع منطقه‌ کردستان عراق پس از 60 روز تظاهرات گسترده

پس از شصت روز تظاهرات مداوم مردم منطقه‌ كردستان عراق، هم اكنون اوضاع امنيتي وخيمي در كردستان حاكم شده‌ و احزاب اتحاديه‌ ميهني و دموكرات كردستان تمامي نيروهاي خود را براي سركوب تظاهرات كنندگان بسيج كرده‌اند.

، دو ماه‌ پيش و در چنين روزي ، هزاران تن از مردم شهر سليمانيه‌ براي اعلام حمايت از مردم تونس و مصر تظاهرات مسالمت آميزي را برپا كردند اما اين تظاهرات به‌ خشونت و درگيري با نيروهاي امنيتي كشيده‌ شد ‌و به‌ كشته‌ و زخمي شدن 60 شهروند انجاميد.

پس از اين حادثه‌ ، هزاران تن از مردم شهرهاي سليمانيه‌ ، كلار ، چمچه‌مال ، حلبچه‌ ، خورمال ، رانيه‌ ، قلادزي ، پينجوين به‌ خيابانها آمده‌ و تظاهرات وسيعي را براي دستگيري و محاكمه‌ عاملان حمله‌ به‌ تظاهركنندگان آغاز كردند.

اما احزاب اتحاديه‌ ميهني و حزب دموكرات كردستان عراق نه‌ تنها متهمان به‌ قتل افراد تظاهرات كننده‌ را دستگير نكرده‌ بلكه‌ متهم اصلي اين پرونده‌ كه‌ شخصي به‌ اسم "هيوا احمد " است را به‌ سوي كشورهاي اروپايي متواري دادند ، در اين ميان بود كه‌ خواست مردم تظاهرات كننده‌ افزايش يافته‌ و آنها خواست‌هاي جديدي از جمله‌ استعفاء كامل روساي سه‌ گانه‌ منطقه‌ كردستان را خواستار شدند.

اتحاديه‌ ميهني و حزب دموكرات كردستان از ابتداي اين تظاهرات ، اصلاحاتي را در شيوه‌ حكومت اعمال كردند اما خيلي زود كميته‌ برگزار كننده‌ اين تظاهرات اين اصلاحات را ناكافي و غيرعملي عنوان و با صدور بيانيه‌اي تنها راه‌ حل خروج از اين بحران را استعفاء بارزاني و برهم صالح دانست.

سران ارشد دو حزب حاكم كه‌ پس از 60 روز از تظاهرات مردم، از ادامه‌ گفت‌وگو با آنها نااميد شده‌ بودند ، روز گذشته‌ ده‌ها هزار نفر از نيروهاي پيشمرگ خود را به‌ ميدان اصلي تظاهرات مردم منتقل كرده‌ و تظاهرات مردم را سركوب كردند.

شهر سليمانيه‌ نيز هم‌اكنون حكومت نظامي غيرعلني در آن حاكم شده‌ و هزاران تن از نيروهاي امنيتي در سطح شهر و كوچه‌ و خيابانها پراكنده‌ شده‌اند.

در اعتراض به‌ اين رفتار نيروهاي امنيتي و جلوگيري آنها از برگزاري تظاهرات مسالمت آميز ، دانشجويان دانشگاه‌ سليمانيه‌ در مقابل درب ورودي دانشگاه‌ تحصن كردند اما پس از دقايقي نيروهاي سركوب‌گر به‌ آنها يورش برده‌ و با كتك و ضرب و شتم آنها را پراكنده‌ كردند.

گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس حاكي از آن است كه‌ روز گذشته‌ صدها تن از دانشجويان و اساتيد دانشگاه دستگير و به‌ زندانهاي مركزي سليمانيه‌ انتقال داده‌ شده‌اند.

 

زمان انتشار : 1390-02-01