۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۷:۲۴ ب٫ظ

'ديدير ريندرز' وزير دارايي بلژيك ضمن اذعان به صلاحيت 'كريستين لاگار' همتاي فرانسوي اش براي تصدي رياست صندوق بين المللي پول، از تمايل خود براي كسب اين سمت سخن گفت.

وزیر دارایی بلژیک به ریاست صندوق بین المللی پول چشم دارد

به نوشته پايگاه اطلاع رساني 'اكونوميك تايمز' ريندرز در پاسخ پرسش خبرنگار تلويزيون 'ار تي بي اف' بلژيك درباره تصدي رياست صندوق بين المللي پول گفت، 'البته، از برخي مشاغل و مناصب نمي شود چشم پوشي كرد.

وزير دارايي بلژيك در عين حال از لاگار به عنوان فردي ذي صلاح براي رياست صندوق بين المللي پول ياد كرد.

وزراي دارايي آلمان و اتريش نيز از نامزدي لاگار براي رياست اين صندوق حمايت كرده اند.

رسوايي اخلاقي پيامد اتهام 'دومينيك استراوس كان' كه در سال 2007 به رياست صندوق بين المللي پول انتخاب شده بود، موجب استعفاي وي از اين سمت شد.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-01