۱۳۹۷/۰۲/۰۷
۷:۳۹ ب٫ظ

وزير كشور جديد تونس يكي از كاركنان سابق اين وزارتخانه است كه در سالهاي دهه نود در قرن گذشته رئيس دفتر وزير كشور بود و پس از آن بخش امنيت زير نظر نخست‌وزير تونس را اداره مي‌كرد.

وزیر کشور تونس برکنار شد

به نقل از روزنامه فرامنطقه‌اي "القدس العربي "، "فرحات الراجحي
 وزير كشور تونس ديروز از پست خود كناره‌گيري كرد و جاي خود را به "الحبيب الصيد " داد.
تاكنون دليل اين استعفاء مشخص نشده است و خبرگزاري رسمي تونس صرفا اعلام كرد كه اين كناره‌گيري به پيشنهاد "الباجي قائد السبسي " نخست‌وزير موقت تونس بوده است و "فواد المبزغ " رئيس‌جمهور موقت تونس نيز خواستار ايجاد تغييرات جزئي در دولت شده است كه به موجب آن "الحبيب الصيد " بعنوان وزير كشور جديد منصوب شد.
وزير كشور جديد تونس يكي از كاركنان سابق اين وزارتخانه است كه در سالهاي دهه نود در قرن گذشته رئيس دفتر وزير كشور بود و پس از آن بخش امنيت زير نظر نخست‌وزير تونس را اداره مي‌كرد. 

 

زمان انتشار : 1390-01-09