۱۳۹۷/۰۲/۰۶
۵:۴۱ ب٫ظ

"حمد بن عيسي آل خليفه " ديروز در جمع شماري از وكلاي بحريني تدوين "منشور اقدام ملي " كه با راي موافق حداكثري مردم در همه‌پرسي سال 2001 مورد تصويب قرار گرفت دستاوردها و دموكراسي بزرگي را براي ملت بحرين محقق كرد.

پادشاه بحرین: همه چیز آرومه!

با وجود مقاومت انقلابيون بحرين در برابر حملات سركوبگرايانه اين كشور، پادشاه بحرين تحولات اين كشور را خاتمه يافته تلقي كرد.

"حمد بن عيسي آل خليفه " ديروز در جمع شماري از وكلاي بحريني تدوين "منشور اقدام ملي " كه با راي موافق حداكثري مردم در همه‌پرسي سال 2001 مورد تصويب قرار گرفت دستاوردها و دموكراسي بزرگي را براي ملت بحرين محقق كرد.

وي از جمله اين دستاوردها را قانون اساسي، دادگاه قانوني، پارلمان، انتخابات آزاد و شفاف، آزادي رسانه‌اي و دادگاه نظارت بر امور مالي و اداري و دستگاه مستقل قضايي خواند.

شيخ حمد ادامه داد: كاملا مطمئنم كه اتفاقات بحرين ابري بود كه آمد اما به فضل همياري و اتحاد همگان رفت و اگرچه بحرين با بحران‌هاي عديده‌اي روبه‌رو بوده است اما توانست از همه آنها سربلند بيرون آيد.

پادشاه بحرين در ادامه خواستار تحكيم وحدت ملي و دوستي و همياري بيشتر براي ادامه راه به سوي آينده روشن شد.

پادشاه بحرين كه بعداز فوت پدرش 'عيسي بن سلمان آل خليفه' در مارس 1999 (بهار 1378) به قدرت رسيد در فوريه 2001 (بهمن 1380) تحت فشارهاي داخلي و خارجي دستور همه پرسي درباره 'منشور جديد ملي' را صادر كرد كه در 14 و 15 نوامبر 2001 به تصويب اكثريت مردم بحرين (98 درصد) رسيد، يكي از مهمترين اصول اين منشور، احياي انتخابات آزاد بر اساس قانون است.

اين در حالي است كه با وجود اينكه شيعيان اكثريت بزرگ بحرين را تشكيل مي‌دهند و جمعيت آنان بين 65 تا 70% آن كشور است، ولى حكومت در دست اقليت اهل تسنن است كه با به كارگيرى سياست تفرقه مذهبى شديد در زمينه‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى حقوق شيعيان را پايمال مي‌كند.

حكومت بحرين همچنين براى تغيير تركيب جمعيتى بحرين از چند سال پيش شروع به دادن تابعيت بحرينى به افراد سنى مذهب از كشورهاى جنوب شرقى آسيا كرده است و با اين سياست قصد از اكثريت انداختن شيعه را دارد.

 

زمان انتشار : 1390-02-06