۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۴:۱۷ ب٫ظ

رئيس كميته امور داخلي مجلس سناي پاكستان گفت كه به دليل سياست‌هاي دولت پاكستان، آمريكا و تروريسم در حال آسيب رساندن به اين كشور هستند.

پاکستان در حال صدمه دیدن از جانب آمریکا و تروریسم است

"طلحه محمود " رئيس كميته امور داخلي مجلس سناي پاكستان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اسلام‌آباد ضمن انتقاد از سياست‌هاي آمريكا گفت كه پاكستان بايد در سياست‌هاي داخلي و خارجي خود تجديد نظر كند.

وي اظهار داشت كه آمريكا از پاكستان براي رسيدن به منافع خود بهره‌برداري مي‌كند و اين سياست درستي نيست.

سناتور پاكستاني گفت: ما ناچار خواهيم بود براي حفظ امنيت ملي در سياست‌هاي داخلي و خارجي خود تجديد نظر كنيم.

وي در ادامه ضمن محكوم كردن حملات تروريستي به پايگاه دريايي "مهران " در شهر كراچي، افزود: آمريكا بايد در اين وضعيت بحراني به جاي انتقاد از پاكستان، حمايت خود از اين كشور را افزايش دهد.

طلحه محمود تصريح كرد: پاكستان در حال مبارزه با تروريسم در يك جنگ پيچيده و مشكل است و جامعه جهاني بايد بداند كه پاكستان در جنگ عليه تروريسم با چه مشكلاتي روبرو است و به اين كشور در شرايط دشوار و بحراني كمك كند.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: پاكستان به علت پديده تروريسم با بحران اقتصادي روبرو شده است و هيچ كس حاضر نيست در اين كشور سرمايه‌گذاري كند.

 

 

زمان انتشار : 1390-01-01