۱۳۹۷/۰۲/۱۷
۹:۰۴ ب٫ظ

تهران - شبكه تلويزيوني الجزيره قطر روز يكشنبه اعلام كرد نيروهاي پليس الجزاير مانع از برگزاري تظاهرات مخالفان دولت شدند.

پلیس الجزایر مانع از تظاهرات مخالفان دولت شد

تهران - شبكه تلويزيوني الجزيره قطر روز يكشنبه اعلام كرد نيروهاي پليس الجزاير مانع از برگزاري تظاهرات مخالفان دولت شدند

به نقل از الجزيره ، پليس الجزاير با توسل به زور مانع از برگزاري راهپيمايي مخالفان شد كه قرار بود در پاسخ به فراخوان 'دفتر هماهنگي ملي براي تغيير و دموكراسي' با هدف درخواست تغييرات سياسي و لزوم تشكيل مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسي جديد براي كشور برگزار شود. معترضان در شهر الجزيره پايتخت شعارهايي در مخالفت با 'احمد اويحيي' نخست وزير الجزاير به دليل مخالفت هايش با خواسته هاي مردم سر دادند. نخست وزير الجزير و دبيركل حزب تجمع ملي دموكراتيك در پايان گردهمايي حزب خود اعلام كرد هيچ بحران سياسي در الجزاير وجود ندارد. وي تاكيد كرد اصلاحات برنامه ريزي شده در كشور انقلابي يا نتيجه فشار افكار عمومي مردمي نيست. وي اظهار داشت اين اصلاحات، اقدامي آرام و ناشي از نياز ملي است. اويحيي با اين سخنان، مخالفت كامل خود و حزبش را با تاسيس مجلس مؤسسان براي تدوين قانون اساسي جديد تكرار كرد. وي همچنين ثابت كرد كه برقراري نظام پارلماني به جاي نظام رياست جمهوري در اين كشور را هم نمي پذيرد. وي به مردم الجزاير نسبت به پيامدهاي قدم برداشتن در راه بعضي از كشورهاي عربي هشدار داد و گفت در اين صورت تغييرات در كشور مساوي با هرج و مرج و ناامني خواهد بود.

 

زمان انتشار : 1390-01-21