۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۹:۴۷ ق٫ظ

پليس پادشاهي عمان روز يكشنبه چند نفر را در شرق اين كشور به جرم خرابكاري در ادارات دولتي ،‌بازداشت كرد.

پلیس عمان چند نفر را بعنوان خرابکار بازداشت کرد

گزارش خبرگزاري فرانسه از مسقط ،‌يك سخنگو به خبرگزاري رسمي عمان (‌اونا )‌ گفت :‌ چندين نفر در استان جعلان بني بو علي واقع در شرق كشور با اعمال خشونت وارد ادارات عمومي شده و اقدام به خرابكاري كردند.
وي افزود :‌ اعمال قانون عليه افراد دستگير شده صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ، اين سلطان نشين كه معمولا آرام است با تظاهراتي كه در ماه فوريه در خيابانهاي اين كشور با هدف فراهم آوردن شرايط زندگي بهتر روبرو شد ، از تظاهرات اعتراض آميز گسترده در دنياي عرب مصون نماند.
28 فوريه گذشته يك سوپر ماركت و چند اداره دولتي در صحار مورد حمله معترضين قرارگرفت.
در آغاز ماه آوريل ،‌ پليس 57 نفر از مردمي را كه در جريان تظاهرات دستگير كرده بود ،‌ آزاد كرد.
سلطان قابوس اخيرا فرمان ترميم كابينه و ايجاد 50 هزار شغل را از آغاز ماه مارس صادر كرد . اين درحالي است كه تظاهركنندگان معترض بر انجام اعتراض هايشان عليه فساد مقامات اين كشور تاكيد كرده اند.

 

زمان انتشار : 1390-01-01