۱۳۹۷/۰۲/۱۷
۶:۰۰ ب٫ظ

یکی از این افسران خطاب به معترضان اعلام کرد خواسته های ما، خواسته های شما است. ما دولتی غیرنظامی می خواهیم. ما می خواهیم افراد فاسد را محاکمه کنیم.

پیوستن‌ هفت‌ افسر ارتش‌ مصر به‌ ده‌ها هزار تظاهر کننده

هفت تن از افسران ارتش مصر روز جمعه بدون توجه به هشدار شورای نظامی حاکم این کشور، به ده‌ها هزار معترض در میدان تحریر قاهره پیوستند که خواستار محاکمه عناصر رژیم سابق مصر هستند.

یکی از این افسران خطاب به معترضان اعلام کرد خواسته های ما، خواسته های شما است. ما دولتی غیرنظامی می خواهیم. ما می خواهیم افراد فاسد را محاکمه کنیم.

شورای عالی نیروهای مسلح مصر که پس از برکناری حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر در یازدهم ماه فوریه قدرت را در این کشور در اختیار گرفت، هشدار داده بود هر فردی که با یونیفرم نظامی در تظاهرات روز جمعه شرکت کند، در دادگاهی نظامی محاکمه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، در آستانه برگزاری این تظاهرات، چندین نفر که خود را از افسران سابق ارتش مصر معرفی کردند، استعفای اعضای شورای عالی نیروهای مسلح این کشور را خواستار شدند.

 

زمان انتشار : 1390-01-20